website logo
  • <

Kişisel Verileri Koruma

Türkiye'de 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Avrupa'da Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) ile kanuni hükümlülükler oluşmuştur.


devamı

Şirketler ve Ticari İşletme Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Kollektif, Komandit, Anonim, Limited ve Kooperatif şirketleri düzenlenmiştir. Bununla birlikte Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen adi ortaklık ile, genel olarak bu bu hükümlere tabi olan joint venture ve konsorsiyum gibi ticaret hayatında sıklıkla karşılaştığımız başka ortaklık yapıları da bulunmaktadır.


devamı

Gayrimenkul, İnşaat ve İmar Hukuku

Türkiye'de özellikle son dönemde yaşanan emlak yatırımlarındaki artış, inşaat sektörü için de çok verimli bir dönemin başlangıcı oldu. Farklı projeleri büyük başarılarla gerçekleştiren yerli firmaların yanında, sektördeki hareketliliği takip eden yabancı inşaat ve emlak firmaları da ülkedeki projelerini arttırdı. Özel sektörle birlikte, otoyol,


devamı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşletmelerin en önemli gider kalemlerinden birisi de işçilik buna ilişkin Sosyal Güvenlik giderleridir. Büromuz, belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü...


devamı

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Evlilik, iş, zorunlu göç ve tatil gibi pek çok nedenle Türkiye'ye gelen yabancıların, Türk Vatandaşlığı'ndan çıkan ve yabancı statüsüne geçen Türk Kökenlilerin de tabi olduğu kurallara genel olarak "Yabacılar Hukuku" diyebiliriz. Bu gerçek kişiler dışında ayrıca, yabancı ülkede kurulan tüzel kişiler- şirketler ile bu şirketlerin Türkiye


devamı

Rekabet Hukuku

Bilindiği üzere belli bir mal ve hizmet piyasasında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında; doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti ihlal etme amacı taşıyan veya rekabet ihlal amacı olmasa bile sonuç olarak rekabeti ihlal edici bir etki doğuran veya potansiyel rekabet ihlaline sebebiyet verecek nitelikteki anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs bir


devamı

Enerji Hukuku

Tıpkı bir su gibi temel ihtiyaçlarımız arasına giren enerji için, ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler de kaçınılmaz oldu. Bu kapsamda Türkiye?de 2001 yılında EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ?nın kuruluş kanunu ile birlikte hukuki düzenlemeler de arka arkaya gelerek enerji sektörünün daha sağlam bir zeminde ilerlemesi dönemi başladı.


devamı