website logo

Uzmanlık Alanları

Enerji Hukuku

Tıpkı bir su gibi temel ihtiyaçlarımız arasına giren enerji için, ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler de kaçınılmaz oldu. Bu kapsamda Türkiye’de 2001 yılında EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ‘nın kuruluş kanunu ile birlikte hukuki düzenlemeler de arka arkaya gelerek enerji sektörünün daha sağlam bir zeminde ilerlemesi dönemi başladı.

Enerji dediğimizde çok geniş bir kapsam alanı olsa da, temelde Elektrik Doğalgaz Petrol ve LPG akla geliyor ve yasal düzenlemeler de bu ana kollar üzerinden yapılıyor.

Enerji Hukuku, artık sadece tacirleri kapsayan sınırlı bir alandan çıkarak, bireylere, ülkedeki her kesime etkisi olan bir alan haline geldi. İlerleyen dönemlerde bu durumun daha da belirginleşeceği de açıkça anlaşılıyor.

Enerji Hukuku alanında büromuzun faaliyetleri daha çok güneş enerjisi alanında olmak üzere, enerjinin üretimi, satışı ve tüketimi olmak üzere 3 temel konuda toplanmıştır.

Enerji üretimi iştigal alanı olmuş / olacak firmalara, kuruluş, lisans, teminatlar, iş gücü organizasyonu, güneş enerjisi santralleri için kira ve satın alma işlemleri danışmanlığı, toptan satış sözleşmeleri gibi konularda hizmet verilmektedir. Satış ve satışa aracılık konusunda faaliyet gösteren firmalar için de yine lisans ve teminat gibi konularla birlikte tedarik ve satış sözleşmelerinin düzenlenmesi hususlarında hizmet verilmektedir. Tüketim kısmında yer alan firma ve şahıslara ise, tüketici sözleşmelerinin incelenmesi, teşvikler ve bu konuda çıkması muhtemel hukuki uyuşmazlıklar açısından Enerji hukukunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.