İş Yönetim Süreci

Hukuki Danışmanlık

Pek çoğumuz farkında olmasa da, aslında hepimiz her gün pek çok hukuki işlemin tarafı oluyoruz. Kiralıyoruz, satın alıyoruz, abone oluyoruz, kaza yapıyoruz, iş kuruyoruz, mirasçı oluyoruz, borç veriyoruz, kredi çekiyoruz…v.b. daha pek çok işlem sayılabilir. Bu işlemlerin riski, sonuçları ve yararları hakkında doğru bilgi alabilmek için ise en güvenilir kaynak elbette bir hukukçu olmalıdır. Bu açıdan büromuz günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan hukuki durumlar karşısında doğru, güncel ve güvenilir hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetini büromuzda, telefonda, online mecralarda alabilirsiniz.

Uyuşmazlık Çözümü

Hızlı ve karmaşık ilerleyen günlük ticari ve beşeri ilişkiler sonucu ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların müvekkil açısından en yararlı sonuca ulaştırılması, uyuşmazlık çözümünün temelini oluşturmaktadır.

Bu açıdan, öncelikle, ilk aşamada, uyuşmazlık konusu hukuk alanında tecrübeli olan büromuz avukatının belirlenmesi ve onun yönetiminde dava yoluna gidilmeden sorunların dava dışı alternatif çözüm yöntemleriyle sonlandırılması konusunda çaba sarf edilmektedir.

Dava dışı çözümün mümkün olmayacağının anlaşılması halinde ise, profesyonel bir dava yönetim süreci başlatılmaktadır. Bu aşamada, teknik veya akademik anlamda hukuki uzmanlardan da yardım alınarak, uyuşmazlık konuları içindeki olayların lehe ve aleyhe olan tüm yönleriyle ortaya konulması ve buradan çıkacak sonuca göre müvekkilin de katılımıyla belirlenen alternatifli dava süreç planı oluşturulmaktadır. Belirlenen bu plana göre, uyuşmazlığın dava yoluyla en üst düzey yarara ulaşacak şekilde istinaf ve temyiz aşamaları dahil sonlandırılmaktadır.

Sürekli Önleyici Hukuk Hizmetleri

Ticari işlemlerin ve işletmesel kararların hukuka uygunluğunu sorgulamadan, ne gibi hukuki uyuşmazlıklara sebep olabileceğini gözetmeden hareket etmek, işletme ve ortakları için çok ciddi maddi ve itibari zararlara sebep olmaktadır.

Bu açıdan, ticari hayatın sürekliği ve riskleri çerçevesinde;

  • Mevcut ve gelecek muhtemel hukuki risklerin tespit ve analiz edilmesi,
  • Kısmen veya tamamen aleyhe sonlanmış dava/icra dosyalarının ve anlaşmaların analiz edilerek hataların saptanması,
  • Sözleşmelerin güncel mevzuata uygun hale getirilmesi,
  • Özellikle, pozisyonu-işi itibariyle, hukuki uyuşmazlık riski yüksek işlemler yapan çalışanların eğitimi,
  • Genel veya sektörel olarak güncel hukuki gelişmelerin takip edilerek dönüşümün sağlanması,
  • Günlük rutin işleyiş içinde, sözleşme, fesih vb. gibi risk düzeyi yüksek işlemlerin hukuki denetimden geçirilmesi,
  • Günün her saati, iş kazası ve suç işlenmesi gibi acil durumlarda anında müdahale, süreci yönetme, zararın en aza indirilmesi,

Bu hizmetlerinin yıl boyunca sürekli olarak verilmesi sürekli önleyici hukuk hizmetlerinin kapsamında yer almaktadır.  

Kurumsal