Kişiler Hukuku

Gerçek kişiler, insanlardır yani hakların ve borçların sahibi canlılardır. Gerçek kişiler hukuku insanların doğumla veya ergin olmakla kazanmış oldukları bazı hakları düzenler.

Adın veya soyadın değiştirilmesi davası

Ad ve soyad değişikliklerini dava açmak suretiyle yahut e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecektir. Mevzuatta herhangi bir değişiklik olmaması halinde ise 24 Aralık tarihinden sonraki isim değişiklikleri yalnızca dava açılarak yapılabilecektir. Kula Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize ad soyad değişikliği davalarında yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

Dernek ve vakıfların kuruluşu 

Kanunda belirtildiği üzere gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarına dernek denilmektedir. 

Yine kanunda tanımlandığı üzere vakıflar ise gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

Vakıf ve derneklerin kuruluşu, tescil ve ilan usulleri, yönetim ve denetimlerini, faaliyetlerini sona erdirmeleri hususunda müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.  

Vesayet ve Vasi Tayini

Velayet altında bulunmayan küçüklerde ve kısıtlama altında olan erginlerde vesayet davası ile vasi tayini atanabilir. Belli nedenlerle kendi hayatını idame ettirmekte zorlanan kişiler hakkında kısıtlama kararı aldırabilir. Yaşlılık, engelli olunması, deneyimsiz olmak, ağır hastalık geçirmek nedenleriyle kısıtlama kararı alınabilir.

Yaşlılarda, özellikle demans ya da Alzheimer gibi hastalıklara sahip kişiler kendi işlerini yapmakta zorlandıklarından kendilerine vasi atanmasına karar verilmektedir.

Yaş düzeltme davaları

Hastane, sağlık ocağı ya da doğumhane gibi doğum kayıtlarının tutulduğu kurumlarda doğmamış olmak, Yaş değiştirme talep eden kişinin dış görünüşünün iddia ettiği yaşa uygun olması, Yaş değiştirme talep eden kişinin, iddia ettiği yaşta bir kardeşi olmaması (ikiz olmaları istisnasıdır), Haklı bir sebebinin bulunması hallerinde kişiler yaşının değiştirilmesi için dava açabilirler. 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz alanlarda müvekkillerimize hukuki destek sağlamayız.