Gayrimenkul, İnşaat ve İmar Hukuku

İnşaat Hukuku ve İmar Hukuku ile Gayrimenkul Davaları

İnşaat

Kula Hukuk Bürosu, inşaat hukuku kapsamında, gayrimenkul satış ve satış vaadi sözleşmeleri, Tapu Sicil Müdürlükleri ve belediyeler gibi diğer kamu kurumlarıyla olan sorunların çözüme kavuşturulması, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, firmaların alt yükleniciler ve tedarik firmalarıyla olan sözleşmeleri, yap işlet devret sözleşmeleri konularında kapsamlı hukuki danışmanlık ve avukatlı hizmeti vermektedir.

İmar

Kula Hukuk Bürosu, uygulama imar planları, nazım İmar planlarının hukuki olarak değerlendirilmesi, gerektiğinde iptal ve durdurulması için yargıya başvurulması, yapı kullanma izin belgeleri konusunda yerel yönetimlerle yaşanan hukuki sorunlar, imar barışı ve imar affı başvuruları, para cezaları ve diğer idari yaptırımlara karşı başvuru ve davaların açılması konularında müvekkilerine hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm

Büromuz, kentsel dönüşüm sürecinde kanunun yapı sahiplerine ve kullanıcılarına getirdiği bir takım hak ve yükümlülüklerin nasıl kullanılacağı, inşaat ve yatırım şirketlerine tanınan kolaylıklar, yapıların yıkılması ve yeninden inşası, kamu idarelerinin sorumlulukları konularında danışmanlık ve temsil faaliyetleri konularında hizmet vermektedir.

Kira Hukuku

Gayrimenkul yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken en önemli husus kira sözleşmelerine dair hukuki ilişkinin yürütülmesidir. Bu nedenle kira hukuku olarak adlandırılan çerçeve içerisinde, uyuşmazlıkların en az zararla çözülmesi, konunun uzmanı tarafından hazırlanacak bir kira sözleşmesine bağlıdır. Büromuz, kira sözleşmelerinin hazırlanması, alışveriş merkezleri, iş hanları ve bireysel kira ilişkileri ve yaşanan sorunlar konusunda yatırımcılara en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır.

Kula Hukuk Bürosu, Kira bedelinin tespiti ve uyarlanması, kiracının tahliyesi, faydalı masraf ve taşınmazlara verilen zararların tazmini ile kira alacakları konularında hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul Satış ve Satış Vaadi Sözleşmeler ile İnşaat Sözleşmeleri

Kula Hukuk Bürosu olarak, önleyici ve koruyucu hukuki danışmanlığın gereği olarak taşınmazların alım ve satımında, yani hukuki ilişkilerin henüz başlangıcında işlemlerin doğru ve hukuka uygun yürütülmesini önemsiyoruz. Nitekim gayrimenkul hukukuna ilişkin sorunların kaynağında bu kuruluş işlemleri yer almaktadır.

Büromuz, gayrimenkullerin alım ve satımına veya bu vaatlere ilişkin sözleşmeler, İnşaat amacına yönelik sözleşme ve satışlar konusunda danışmanlık ve temsil faaliyetlerini en iyi şekilde yürütüyor, müvekkillerimizin, çok büyük sorunlarla ve zararlarla karşılaşmaması için bu işlemlerin önemini biliyoruz.

Miras Kaynaklı Gayrimenkul Uyuşmazlıkları

Ayrıca, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan miras sorunlarına ilişkin davalar (muris muvazaası, vasiyetnamenin iptali v.b.) ile mülkiyetten kaynaklı izaleyi şuyu (ortaklığın giderilmesi) ve kamulaştırma davaları da büromuzun uzman avukatlarınca yürütülmektedir.