Yayınlar ve Çalışmalar

Bankaya Para Yatırma Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Banka mevduatı ile Türk vatandaşlığı kazanımı, istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanma yollarından biridir. En az 500.000 USD veya karşılığı döviz tutarında mevduatın Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırılması, yatırılan mevduatın en az 3

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

“Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında özel hastaneler, tıp merkezleri, muayenehane olan doktorlar, poliklinikler gibi sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlar yetki belgesi almalıdır.

Hukuk Check Up

Hukuk check-up hizmeti, bireysel sağlık check-upları gibi şirket içindeki tüm önemli parametrelere bakarak, şirketinizin karşı karşıya kalabileceği riskleri ve sorunları tanımlar. Şirketinizde yapılacak inceleme ile hem geçmişe yönelik risklerin beli

Borçtan Kurtulma

İcra mahkemesi, vermiş olduğu itirazın geçici olarak kaldırılması kararında maddi hukuk anlamında inceleme yapmaksızın karar verir. Bu sebeple icra mahkemesinin verdiği itirazın geçici olarak kaldırılması kararı kesin hüküm teşkil etmez.

Kira Tespit Davası

Taraflar, kira sözleşmesi ile genel olarak şartları belirleyebilmektedirler ancak kira bedelinin artışı konusunda, Tüketici Fiyat Endeksi oranı ve rayiç bedeller arasındaki oransızlık nedeniyle zaman zaman uyuşmazlık çıkabilmektedir.

İstirdat Davası

Kişi, kendisine karşı bir icra takibi başlatılmış, ödeme emrine itiraz etmemiş veya itiraz etmiş olup da itirazının icra mahkemesince kaldırılmış olması nedeniyle, kesinleşen icra takibine rağmen maddi hukuk bakımından borçlu olmayabilir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişi, hukuk yargılamasında hakimin, ceza yargılamasında hakimin yanı sıra savcının hukuk bilgisi dışında, çözümü özel veya teknik bilgi, uzmanlık gerektiren durumlarda başvurulan, konunun uzmanı, tarafsız kişidir.

İtirazın Kaldırılması Davası

Alacaklı tarafından başlatılan ilamsız icra takibine borçlu tarafından yapılan itiraz takibi durdurur. İtirazın kaldırılması icra takibine borçlu yanca itiraz edilmesi halinde takibe devam edilmesini sağlayan ancak belli prosedürlere tabi bir yoldur.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

HAGB kurumuna göre sanık, belirlenen denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemezse; denetim süresi sonunda dava düşmekte ve bu hakkında verilen mahkumiyet hükmü ortadan kalkmakta, adeta bu suçu işlememiş hale gelmektedir.

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Kanun yararına bozma istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasıdır.

Suç Duyurusu Dilekçesi

Suç duyurusu herhangi bir şekilde suç meydana gelmişse bu suçla ilgili şikayetçi/suçtan zarar gören/mağdur kişinin işlenen bir suçtan dolayı bu suçu savcılığa bildirmesidir.

Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Vekillikten çekilme avukatın, takip ettiği herhangi bir iş veya davadan vekillikten çekilme dilekçesi vermek suretiyle kendi isteğiyle görevini sona erdirmesidir. Yani artık temsil edilen kişinin iş ve davaları ilgili avukat tarafından takip edilmeye

Unutulma Hakkı

İnsanoğlu teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmeyle beraber sosyalleşme alanını oldukça genişletmiştir. İnternet sayesinde saniyeler içerisinde binlerce kilometre uzaklıktaki bir kişi, olay veya yer hakkında bilgi edinebilmek ve milyonlarca insanla

Unutulma Hakkına İlişkin Arama Motorları Ve Diğer Veri Sorumlularına Başvuru

Unutulma hakkı, genel olarak her türlü dijital ortamda belirli, hukuka uygun kişisel verilerin kaldırılması veya erişime kısıtlanmasını talep etme hakkıdır.

Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurması

Yabancılar Türkiye’de Türklerin kurabileceği her şirket türünü kurabilir. Bu ifadeden yabancıların Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan her türlü şirket türü ve Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan adi şirket türlerinden birini kurabileceğini anlamak gerekir

Menfi Tespit Davası

İcra İflas Kanunu’nda düzenlenen menfi tespit davası, bir para borcunun, aslında mevcut olmadığını kanıtlamak amacıyla açılan, özel bir tespit davasıdır.

Tapu İptal Davası

Tapu iptal davaları, taşınmazın, kanuna aykırı ya da yolsuz olarak tapuya tescil edildiği durumlarda mahkeme aracılığıyla tescili hukuka uygun hale getirmek amacıyla açılan davalardır.

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Satın Alması ve Satması

Tapu Kanunu m.35 hükmü uyarınca Cumhurbaşkanı’nın belirlediği 184 ülke vatandaşı (kesin bir liste mevcut olmayıp bu sayı değişkenlik göstermektedir) yabancı gerçek kişiler karşılıklılık şartı aranmaksızın ve yasal sınırlamalara uyarak ev, iş yeri,

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi mallarda paydaşlar veya ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı, taraflar için ben

Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre pay sahibi, temel olarak tek borcu olan pay bedelini tamamen ödemediği hallerde şirket tarafından ortaklıktan çıkarılabilir. Anonim şirketlerde pay sahipliği sermaye payına bağlı olduğundan pay sahipliğinin

Sosyal Medya Etkileyicileri (Influencer) Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok sosyal medya platformu ortaya çıkmış ve günümüzde milyonlarca kullanıcı bu platformlarda aktif olarak yer almaktadır. Şirketler de özellikle reklam ve pazarlama konusunda geleneksel yöntemlere bağlı kalmamış