Yayınlar ve Çalışmalar

Türkiye'de Turizm Yatırımı

Türkiye’nin son 10 yılda Turizm alanında sahip olduğu geniş hacmi ile, bünyesinde bir çok kültür ve dili barındıran bir Turizm cenneti olduğu tartışılmaz bir gerçek. Türkiye Asya ve Avrupa arasındaki konumu, inanılmaz turkuaz deniz kıyıları

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

Kısa süreli konut kiralama işlemleri ülkemizde özellikle sahil kasabalarında yazlık kiralama şeklinde yıllardır yapılagelmektedir.

Kamu İhalelerine Karşı Başvuru Yolları

Devlet kademelerinin ihtiyacı olan mal veya hizmetlerin alınması amacıyla yapılan satın alma faaliyetlerine kamu ihalesi denilmektedir. İlk olarak kamu ihalelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uygulanmaktayken 01.01.2003 tarihinden itibaren 4734

Kvkk Farkındalık Eğitimi

Kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve yasayı belirlemek amacıyla 01.05.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (kısaca KVKK) yürürlüğe girmiştir.

Bankaya Para Yatırma Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Banka mevduatı ile Türk vatandaşlığı kazanımı, istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanma yollarından biridir. En az 500.000 USD veya karşılığı döviz tutarında mevduatın Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırılması, yatırılan mevduatın en az 3

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

“Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında özel hastaneler, tıp merkezleri, muayenehane olan doktorlar, poliklinikler gibi sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlar yetki belgesi almalıdır.

Hukuk Check Up

Hukuk check-up hizmeti, bireysel sağlık check-upları gibi şirket içindeki tüm önemli parametrelere bakarak, şirketinizin karşı karşıya kalabileceği riskleri ve sorunları tanımlar. Şirketinizde yapılacak inceleme ile hem geçmişe yönelik risklerin beli

Borçtan Kurtulma

İcra mahkemesi, vermiş olduğu itirazın geçici olarak kaldırılması kararında maddi hukuk anlamında inceleme yapmaksızın karar verir. Bu sebeple icra mahkemesinin verdiği itirazın geçici olarak kaldırılması kararı kesin hüküm teşkil etmez.

Kira Tespit Davası

Taraflar, kira sözleşmesi ile genel olarak şartları belirleyebilmektedirler ancak kira bedelinin artışı konusunda, Tüketici Fiyat Endeksi oranı ve rayiç bedeller arasındaki oransızlık nedeniyle zaman zaman uyuşmazlık çıkabilmektedir.

İtirazın Kaldırılması Davası

Alacaklı tarafından başlatılan ilamsız icra takibine borçlu tarafından yapılan itiraz takibi durdurur. İtirazın kaldırılması icra takibine borçlu yanca itiraz edilmesi halinde takibe devam edilmesini sağlayan ancak belli prosedürlere tabi bir yoldur.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

HAGB kurumuna göre sanık, belirlenen denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemezse; denetim süresi sonunda dava düşmekte ve bu hakkında verilen mahkumiyet hükmü ortadan kalkmakta, adeta bu suçu işlememiş hale gelmektedir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişi, hukuk yargılamasında hakimin, ceza yargılamasında hakimin yanı sıra savcının hukuk bilgisi dışında, çözümü özel veya teknik bilgi, uzmanlık gerektiren durumlarda başvurulan, konunun uzmanı, tarafsız kişidir.