slider image
Hukuki uzmanlık ve ötesindeki nihai ortağınız...

Kula Hukuk Bürosu

, şirketlere ve gerçek kişilere kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır.

Kanunun temel unsurlarından biri de ülke ve dünya içinde değişen şartlara uyum sağlamaktır.

Kula Hukuk Bürosu bu değişimlere hızlı ayak uydurmayı, daima yenilikçi ve yaratıcı olmayı ilke edinmiştir.

Kula Hukuk Bürosu bu ilkeleri göz önünde bulundurarak İzmir'de iyi derecede İngilizce bilen avukatlarımız ile her alan ve projede danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Uzmanlık Alanları

Şirketler ve Ticari İşletme Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Kollektif, Komandit, Anonim, Limited ve Kooperatif şirketleri düzenlenmiştir. Bununla birlikte Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen adi ortaklık ile, genel olarak bu bu hükümlere tabi olan joint venture...

Gayrimenkul, İnşaat ve İmar Hukuku

Türkiye'de özellikle son dönemde yaşanan emlak yatırımlarındaki artış, inşaat sektörü için de çok verimli bir dönemin başlangıcı oldu.

Kişisel Verileri Koruma

Türkiye'de 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Avrupa'da Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) ile kanuni yükümlülükler oluşmuştur.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Evlilik, iş, zorunlu göç ve tatil gibi pek çok nedenle Türkiye'ye gelen yabancıların, Türk Vatandaşlığı'ndan çıkan ve yabancı statüsüne geçen Türk Kökenlilerin de tabi olduğu kurallara genel olarak "Yabacılar Hukuku" diyebiliriz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçiler, işverenler ve devlet arasında, çalışma hayatını düzenleyen iki ana mevzuattan biri İş Kanunu diğeri de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'dur.

Rekabet Hukuku

Bilindiği üzere belli bir mal ve hizmet piyasasında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında; doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti ihlal etme amacı taşıyan veya rekabet ihlal amacı olmasa bile sonuç olarak rekabeti ihlal edici bir etki doğuran...