Gayrimenkul, Miras ve Tazminat Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, gerçek veya tüzel kişilerin şahsi ya da ticari amaçla taşınmaz edinmesini, devrini, tescilini veya iptalini, bu taşınmazlarının niteliklerinin değiştirilmesini, taşınmazlar üzerine sınırlı ayni haklar kurulmasını ya da kiralanmasını içeren yasal kurallardır. 

Kula Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Türkiye'nin dört bir yanındaki ortak ofislerimiz ile gayrimenkul edinimi dahil her türlü yatırım fırsatında hukuki destek sağlamaktayız. Tapu, imar plan notlarını inceliyor ve müvekkillerimizi temsil ediyoruz. Alım, satım, kiralama, yönetim, idari ve resmi izinler, tapu ve kadastro ihtiyaçları, inşaat izinleri gibi tüm işlem ve işlemlerde müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.  

Gayrimenkul hukukunun ve davalarının uzun sürmesi ve geniş kapsamlı olması, gayrimenkul konulu tüm dava davaların titizlik ve tecrübeyle yürütülmesini gerekli kılar. Bu gerekliliğin yerine yetirilmemesi halinde telafisi mümkün olmayan zararların ve hak kayıplarının doğması muhtemeldir. Bu sebeple gayrimenkul (taşınmaz) hukuku davaları alanında uzman ve deneyimli avukatlardan hukuki destek alınması, gayrimenkul davalarında başarılı avukatlık hizmeti almak isteyen kişiler için hayati öneme sahiptir.

Bununla birlikte kendisine miras kalmış müvekkillerimize taşınır ve taşınmaz malların devrini sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Her bir gerçek kişinin ölümünün ardından murisin (miras bırakanın) malvarlığının ne şekilde, hangi oranlarda ve kimlere paylaştırılacağı büyük önem arz etmektedir. Özellikle mirasçı sayısının çok olduğu durumlarda taşınmaz mallarda ortaklığın giderilmesi davaları günümüz şartlarında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi mallarda paydaşlar veya ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. 

Ortaklığın giderilmesi davasında amaç ortaklar arasında çıkan uyuşmazlıkların malın paylaştırılması suretiyle giderilmesidir. Söz konusu malın bölünebilir nitelikte olması halinde Aynen Taksim (malın fiziken bölünmesi) Suretiyle İzale-i Şuyu yoluna gidilir. Malın bölünemez nitelikte olması halinde ise Satış Suretiyle İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) yoluna gidilerek taşınır veya taşınmaz malın satılarak bedeli paydaşlar arasında hisseleri oranında bölüştürülür.

Kula Hukuk bürosu olarak taşınmaz ve miras davalarında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. Taşınmaz, miras ve tazminat konularında detaylı bilgi almak için makalelerimiz inceleyebilir yahut bizimle iletişime geçebilirsiniz.