Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanun’un 30. maddesiyle, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na ekleme yapılarak Değerli Konut Vergisi başlığıyla yeni bir vergi türü hayatımıza girmiştir.

Bu yeni düzenlemeye göre, değeri 5.000.000-TL (beş milyon Türk Lirası) ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi kılınmıştır.

Değerli Konut Vergisinin Doğması İçin Gereken Şartlar

  1. Niteliği “ Mesken “ olacak (işyerleri ve boş arsalar vergi kapsamına girmiyor)
  2. Bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000-TL ve üzerinde olacak,
  3. Mesken, Türkiye’de olacak (yurt dışındaki taşınmazları etkilemiyor)

Değerli Konut Vergisi için Vergi Oranları

Değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar        - Binde 3

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar      - Binde 6

10.000.001 TL’yi aşanlar                                            - Binde 10

oranında vergilendirilir.

 

Hisseli ve Miras Paylı Olan Meskenlerin Durumu

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır. Yani taşınmazın tamamı size ait olmasa dahi, toplam değer beş milyonu aşıyorsa, yine de sorumluluk doğmaktadır. Mirasa konu taşınmazlarda, paylı mülkiyete geçilmemişse, tüm mirasçılar müteselsilen vergiden sorumlu olurken, paylı mülkiyette her hissedar taşınmazdaki hissesi nispetinde kendisine düşen vergi miktarı kadar sorumludur.

İnşaat Firmalarının Durumu

Kanuna göre, esas faaliyet konusu bina inşaası olan işletmelerin kendi adına olan, yeni inşa edilmiş ve henüz satışa, devre konu edilmemiş mesken nitelikli taşınmazlar vergiden muaftır.

Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi ve Değere İtiraz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer http://tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr/  adresinde ilan edilir ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilir.

Bu değere karşı 15 gün içinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir.

Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır.

Verginin Beyanı ve Ödenmesi

Taşınmazın değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir, vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

 

Eğer değerli konut vergisi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve hukuki haklarınızı öğrenmek isterseniz, [email protected] e-posta adresinden veya 0232 435 06 04 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası
  • Tapu İptal Davası
  • Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler