İcra İflas Hukuku

Tahsilat uzmanlarımız ve akıcı İngilizce konuşan uzman avukatlarımız ile alacaklarınızın tahsilatı hususunda sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.  Türk Hukukuna göre alacak tahsil etmek isteyen kişinin iki seçeneği vardır. Bunlardan ilki dava açmak, diğeri ise icra takibi başlatmaktır. Her türlü para alacağınız için bu yöntemlere başvurabilirsiniz. 

Alacaklı olarak borçlunuza karşı icra takibi başlatma hakkınız bulunmaktadır. Kula Hukuk Bürosu olarak şirketiniz adına borçlunuz aleyhine icra takibi işlemlerini sizin için yürütüyoruz.  İcra takibinin başlatılmasının ardından borçlunuza icra müdürlüğünce düzenlenmiş ödeme emri borçlunuza tebliğ ediliyor. Tebligatın borçluya ulaşmasından itibaren, borçlunun borca itiraz etmesi için 7 günlük bir süre vardır. Şayet borçlu işbu süre içerisinde borca itiraz etmez ise icra takibi kesinleşir. Takip kesinleştikten sonra borçlunun taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına haciz konulabilir. Ancak borçlu bu süre zarfı içerisinde borca itiraz ederse icra takibi durur. İtirazın iptali için ilgili icra mahkemesine alacaklı tarafından başvurulması zorunlu hale gelir. Bu durumda itirazın iptali dava sürecini de sizin için yürütüyoruz. İcra takibine başvurmak için alacağınızın faturaya ya da yazılı sözleşmeye dayanması gerekir mi? Hayır, alacağınızı tahsil etmek için bir faturaya veya yazılı bir sözleşmeye dayanmak zorunda değilsiniz. Örneğin borçlunuzla hizmet ilişkiniz varsa ilgili mail veya mesajlarla, borçlunuzla ticari bir ilişkiniz varsa kargo teslim formu ile alacak takibi başlatabilirsiniz.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın durumuna göre borçluya karşı alacak davası açabilirsiniz. Uzman ekibimiz tarafından alacağınızın hangi yolla tahsil edilmesinin sizin için daha avantajlı olacağı belirlenerek süreç sizin lehinize olacak şekilde yürütülmektedir. 

Peki alacağım için faiz alabilir miyim? Evet, alacağınıza faiz uygulayabilirsiniz. Ancak faiz talep etmek için borçlunuzu temerrüde düşürmeniz gerekir.

Alacak takip süreci karmaşık ve sıkı takip gerektirir. Kendi başınıza takip etmeye çalışmak hak kaybına neden olabilir. Bu nedenle uzman ekibimizle alacak tahsili sürecinin her aşamasında size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Şirketiniz adına alacaklarınızın tahsil edilmesi ve tüm icra iflas işlemleri için büromuz ile iletişime geçebilir yahut icra iflas konuları ile ilgili makalelerimizi aşağıdan inceleyebilirsiniz.