İş Hukuku

Kula Hukuk'ta müvekkillerimize iş sözleşmelerinin kuruluşundan sona ermesine kadar tüm aşamalarında dava hizmetleri de dahil olmak üzere hukuki destek sağlamaktayız. Müvekkillerimize, akademik çalışmalar ve yüksek mahkeme kararları ışığında ilgili mevzuatın kapsamlı ve dinamik bir yorumuna dayalı uzman hukuk danışmanlığı ile destek oluyoruz. 

Bu kapsamda Büromuz işveren müvekkillerimize aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Çalışan gizliliği, rekabet yasağı ve fikri mülkiyet protokollerinin hazırlanması
 • İş sözleşmelerinin uygulanması ve feshi ile ilgili yasal uyarılar, tutanaklar ve fesih bildirimlerinin yazılması
 • Uzlaşma veya anlaşma yoluyla dostane anlaşmazlık çözümlenmesi
 • Dava öncesi risk analizi raporlarının hazırlanması
 • Sendika süreçlerinin denetlenmesi
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş kazaları ve mesleki tehlikeler için prosedürler hakkında danışmanlık
 • Arabuluculuk
 • İş mahkemelerinde ve yüksek mahkemelerde davalar
 • Çalışma iznine başvurulması

Kula Hukuk Bürosu olarak işçi müvekkillerimize Türkiye'de işe başlarken çalışma izni ve çalışma vizesi alma konusunda ve İş yeri yahut işveren ile bir sorunla karşılaşmanız halinde işten çıkış sürecinde size yasal tavsiyelerde bulunuyoruz. Müvekkillerimizin işyerinde mobbinge maruz kaldıklarında, işverenle herhangi bir sorun yaşadıklarında ve işten çıkarıldığında haklarını korumalarına yardımcı oluyoruz.

Türk İş Kanunu işçi lehine yapılmıştır. İş davalarında deliller davanın seyrini büyük ölçüde etkilediğinden davanın seyri açısından hangi delilleri toplamanız gerektiği konusunda size rehberlik ediyoruz. Hukuki bir sorunla karşılaştığınızda avukatlarımız sizin için en uygun ve pratik çözümü sunar ve süreci sizin için takip eder. Sürecinizin her aşamasında sizinle birlikte çalışıyoruz.

Türkiye'de İş Hukuku'nda işçilerin kazanılmış hakları vardır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin alacakları, kötü niyet tazminatı, asgari geçim indirimi, haftalık tatil ücreti haklarınızı, büromuzdaki uzman iş avukatları ile kazanmış olduğunuz haklardan mahrum kalmadan iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz.

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle hukukumuz zorunlu arabuluculuğu öngörmektedir. Uzman avukatlarımız ile öncelikle zorunlu arabuluculuk süreci ve dava süreci, gerekli delil ve kayıtları toplayarak, dava sürecinde bilirkişi raporlarını uzmanlarımızla birlikte inceleyerek ve süreci yakından takip ederek hizmet vermekteyiz.

Hem işçi hem de işveren müvekkillerimizin haklarının korunması huşunda müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. İş hukuku alanındaki makalelerimizi okuyabilir yahut bizimle iletişime geçebilirsiniz.