Kişisel Verileri Koruma

KVKK nedir? KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kişisel verilerin korunmasını düzenleyen ve kişisel verilerle ilgilenen kurum ve kişilerin hukuki yükümlülüklerini belirleyen kanundur. Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veriler, yalnızca kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kesin tanıyı sağlayan bilgiler olmayıp, kişinin fiziksel, ailevi, ekonomik, sosyal ve diğer özelliklerine ilişkin bilgilerdir. Yani veriler; Kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin kimliğinin tespit edilmesini sağlayan tüm durumları kapsar.

Verilerin korunmasından kim sorumludur sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Şirketinizin yıllık çalışan sayısı 50'den fazla ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla ise kişisel verilerin korunmasından sorumlu olacaksınız. İşbu kriterleri sağlamamasına rağmen asıl faaliyet konusu özel nitelikli kişisel verileri işleyen kişiler bu kuralın istisnası niteliğinde olup onlar da kişisel verilerin korunmasından sorumlu olacaktır. Kişisel verilerin korunması yükümlüsü iseniz, uzman ekibimiz KVKK kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasında ve işlenen verilerin Verbis ile kayıt altına alınmasında size yardımcı olacaktır.

Kula Hukuk Bürosu olarak öncelikle kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki yükümlülüklerinizi belirliyoruz. Ardından alanında uzman avukatlardan oluşan ekibimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen kriterler kapsamında size birtakım sorular sorarak, hangi kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, hangi kişi gruplarının verilerinin işlendiği, yurt dışına aktarım olup olmadığı gibi hususları belirliyorlar. Daha sonra sizden aldığımız bilgilerle bir envanter hazırlayıp işbu envanteri size teslim ediyoruz. Böylece kişisel verileri koruma kurulundan denetime gelmeleri durumunda sadece bu envanteri göstererek tüm sorularını yanıtlayabilirsiniz. Hazırladığımız envanterle birlikte gerekli bilgilerin fiil kaydını oluşturuyoruz.

Son olarak siz ve çalışanlarınız için verilerin işlenmesi, kişisel verilerin aktarılması, silinmesi, yok edilmesi, kişisel verilerin anonimleştirilmesi ve veri işleyenin yükümlülükleri konusunda eğitimler düzenliyoruz. Özetle kişisel verilerin korunması kapsamında sizlere danışmanlık sağlamakta ve sizin için gerekli tüm işlemleri yapmaktayız.