website logo

Çerez ve KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği ve İşlenen Kişisel Veriler 

Ufuk Kula- Kula Hukuk Bürosu (Bundan sonra “Büro” olarak anılacaktır), www.kulahukuk.com web sitesi vasıtasıyla ( Bundan sonra “ Site”  olarak anılacaktır) işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur.. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır. 

Bu metinle, siz değerli Kullanıcılara, siteyi kullanırken elektronik ortamda hangi kişisel- verilerinizin alındığını veya alınmasının muhtemel olduğunu açıklamak, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gerekse Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği ( GDPR) hükümleri kapsamında Kullanıcıların aydınlatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 

Şirket tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 • İsim, e-posta adresi
 • IP Bilgisi
 • Konum Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • Tarafımıza aktaracağınız konu içerisinde, özel nitelikli veya bu nitelikte olmasa dahi yukarıda sayılmayan kişisel verileriniz yer alıyor ise, bu verilerin de aşağıda size açıklanan koşullara tabi olduğunu beyan eder, bu hususa dikkat etmenizi öneririz. 

Çerez Tanımı Ve Kullanım Amacı

İnternet sitelerini görüntülemek için, bilgisayarınızda, tabletinizde, mobil telefonunuzda v.b. cihazlarınızda kullandığınız Google Chrome, İnternet Explorer, Safari, Firefox v.b. gibi tarayıcılar, doğrudan kendileri veya bu tarayıcılar aracılığıyla ziyaret ettiğiniz web siteleri, siz bu tarayıcıları yüklerken veya kullanırken cihazlarınıza yüklenen bir kısım dosyalarla, gezindiğiniz web siteleri, kullanım alışkanlıklarınız, şifreleriniz ve kullanıcı adlarınız gibi pek çok kişisel verinizi bu küçük dosyalar vasıtasıyla kaydederler. Bu dosyalara çerez dosyaları denilmektedir. 

Çerezler genellikle:

 • İnternet sitesinin kullanıcılar tarafından en çok ziyaret edilen sayfaları ve en çok tıklanan bağlantıları tespit etmek, sayfalarda görüntülenen hata mesajı gibi genel bilgileri toplamak, söz konusu hata veren sayfa-bölümleri işler hale getirmek, sitenin performansını geliştirmek ve kullanıcılara sunulan hizmetleri yenilemek,
 • Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcı deneyimlerine göre kişiselleştirmek, kullanımı kolaylaştırmak,
 • Kullanıcının internet sitesini ikinci ve devamı ziyaretlerinde kullanıcının gezinti ve kullanım tercihlerini hatırlamak, 
 • İnternet sitesinin daha etkili hizmet verebilmesi için ihtiyaç duyulan bazı istatistiki verilerin sağlanması,
 • Mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklı gerekli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması vb amaçlarla kullanılmaktadır.

Bunların tamamı, kullandığınız tarayıcınızın ve diğer yazılımların yüklenmesi veya kullanılması sırasında size sundukları politikalarda yer almaktadır. Bu nedenle, bu konudaki sorumluluk da kullanıcılardadır. 

 

Çerez Vasıtasıyla İşlenen Veri Türleri

İnternet sitelerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, erişim tarih ve saatleriniz, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgileri kapsamaktadır.

Sitede Kullanılan Çerez Türleri

Çerez dosyaları genel olarak oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler, takip çerezleri olarak sınıflandırılabilir. www.kulahukuk.com ise, tarayıcınızdan bağımsız olarak, bir Google hizmeti olan Google Analytics ve Zendesk hizmeti olan Disqus çerezleri kullanılmaktadır. Google Analytics ve Disqus çerezleri ile kullanıcılardan anonim bilgiler toplanır. Kullanıcı’nın iletişim kurmak amacıyla sitede bulunan canlı yardım Zendesk hizmetini kullanmak istemesi halinde ise, Kullanıcı isterse isim, e-posta, telefon numarası bilgisini verebilir. Bu kişisel veriler de veri sorumlusu tarafından bu metinde açıklandığı şekilde işlenmektedir.  Kullanıcı iletişim kurmak amacıyla sitede bulunan iletişim-başvuru formunu  kullanarak isim, e-posta, telefon numarası bilgisini paylaştığı takdirde  söz konusu bölümde sunulu İletişim Formu Aydınlatma Metni ve Rıza Formunu kabul etmiş sayılır. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Sitemizi ziyaret etmek suretiyle çerezlerle veya online destek hizmeti veren zendesk veya iletişim formu aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Öneri, talep, şikayet ve işbaşvurusu vb taleplerinizin yanıtlanması-tarafınızla iletişim kurmak amacıyla,
 • Devam eden görüşmelerimizde kimliğinizin teyit edilebilmesi amacıyla,
 • İstatistiki değerlendirme yapılabilmesi amacıyla,
 • Site güvenliğinin sağlanması amacıyla
 • Hukuki işlem bilgisinin ispatlanması amacıyla
 • Kişiye yönelik hizmet sunma amacıyla,
 • Dönemsel bilgilendirme, faaliyetlerimiz kapsamındaki önemli gelişmeleri aktarma ve büromuzun yeni hizmetlerini tanıtma amacıyla İşlenmektedir.  

Kişisel Verilerinizin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki; 

 • İşin yürütülebilmesi için ilgili büro personeli ve hizmet alınan taşeron yetkilisi veya personeli ile,
 • Raporlama, pazarlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla, 
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla, 
 • Büro adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla, 
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavirlik firmalarıyla,
 • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla, 
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmekte ve onlara aktarılabilmektedir. 

 

Site üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, büromuzun uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Büromuz, kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız, belirli bölümlerindeki çeşitli formlarda karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması, büromuz bilişim sistemlerine veri girişi yapmanız ve elektronik ortamda çerezler yoluyla büromuzun meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Yardım-destek butonu işlevleri üçüncü parti bir uygulama olan Zendesk tarafından sağlanmaktadır. Zendesk sizden e-mail veya sosyal medya hesaplarınızla kolay giriş yapmanızı önerebilir ancak bu tamamen sizin takdirinizdedir. Zendesk sadece sosyal medya veya e-mail hesabınızda kullandığınız isim-soyisim ve e-mail adresinizi tarafımıza  aktarmaktadır. 

Kişisel Verilerinize Erişim Hakkı Ve Düzeltme Talepleri 

Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi  “Adalet Mahallesi,1593/1 Sokak No:65 D:7 Manavkuyu Bayraklı İzmir” şirket adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya kula@kulahukuk.com  e-posta adresini kullanmak suretiyle, aynı yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz. Büromuza bu konuda ulaşmakta sorun yaşarsanız bize, hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında +902324350604 no’lu telefondan ulaşarak size haklarınızı kullanmak için taleplerinizin iletilmesinde yukarıdaki işlemler için yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz. 

Büro olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi 10.03.2020

Sitemiz üzerinden size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi ziyaret ettiğiniz sürece Çerez ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimizi kabul etmektesiniz.