Ceza Hukuku

Bir toplumda hukuki değerlerin ihlal edilmesi suç olarak tanımlanır. Suç işlenirse de ceza hukuku devreye girer. Bu noktada suç duyurusu önem arz eder. Şayet suç duyurusuyla işlenmiş suçların savcılık tarafından öğrenilerek soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ceza davası sürecinin başlaması açısından önemlidir. Şikayetçi/suçtan zarar gören/mağdur kişi ise işlenen bir suçtan dolayı bildikleri ve delillerini içeren bir suç duyurusu dilekçesiyle bu eylemi savcılığa bildirir. Yapılan bu suç duyurusunda şikayetçi/suçtan zarar gören/mağdur kişi olay hakkında öncelikle taraf bilgilerini, suç teşkil eden fiili ve diğer tüm bildiklerini ve delillerini ortaya koymalıdır. Suç duyurusu ile soruşturma aşamasının ilk adımı atılır. Bu aşamadan sonra savcı suç duyurusu dilekçesini inceler gerek görürse soruşturma başlatır ve yine gerek görürse bir iddianame düzenler. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle de ceza davası açılmış olur. Ceza davalarında, maddi gerçeğin hukuka uygun elde edilen deliller ile araştırılmasından sonra ceza muhakemesinin yürütülmesinin sonunda mahkeme tarafından cezai uyuşmazlık hakkında verilen nihai karara “hüküm” ya da “son karar” denilmektedir. Mahkeme tarafından verilen hüküm ile birlikte, ceza muhakemesine konu uyuşmazlık çözülmekte ve yargılama sona ermektedir. Yargılamanın sonunda Beraat kararı, Ceza verilmesine yer olmadığı kararı, Mahkûmiyet kararı, Güvenlik tedbirine hükmedilmesi kararı, Davanın reddi kararı, Davanın düşmesi kararı, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verebilir. Verilen bu kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Mahkumiyet kararının kesinleşmesi halinde ise hakkında mahkumiyet kararı verilen kişinin cezası infaz edilir. infaz, mahkemelerce verilip kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir. Sadece hapis cezalarının değil, para cezalarının infazı da düzenlenmiştir

Mahkumiyet kararının kesinleşmesi ile savcılık tarafından ne kadar süre cezaevinde kalacağınızı belirtir bir müddetname hazırlanır. Zira ceza yargılamaları yapılırken verilen hüküm tam olarak hapiste geçirilecek süre değildir. yargılama sonucunda mahkeme kararı ile verilen hapis cezası süresinin bir kısmı kapalı ceza infaz kurumunda, bir kısmı açık ceza infaz kurumunda, bir kısmı denetimli serbestlik altında, şartlı tahliye hükümleri çerçevesinde cezaevi dışında geçirebilirsiniz.

Ceza Hukuku ile ilgili daha detaylı bilgi almak için makalelerimizi inceleyebilir yahut bizimle iletişime geçebilirsiniz.