Suç Duyurusu Dilekçesi

Suç Duyurusu Dilekçesi

Bir toplumda hukuki değerlerin ihlal edilmesi suç olarak tanımlanır. Suç işlenirse de ceza hukuku devreye girer. Bu noktada suç duyurusu önem arz eder. Şayet suç duyurusuyla işlenmiş suçların savcılık tarafından öğrenilerek soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ceza davası sürecinin başlaması açısından önemlidir. Şikayetçi/suçtan zarar gören/mağdur kişi ise işlenen bir suçtan dolayı bildikleri ve delillerini içeren bir suç duyurusu dilekçesiyle bu eylemi savcılığa bildirir. Yapılan bu suç duyurusunda şikayetçi/suçtan zarar gören/mağdur kişi olay hakkında öncelikle taraf bilgilerini, suç teşkil eden fiili ve diğer tüm bildiklerini ve delillerini ortaya koymalıdır. Suç duyurusu ile soruşturma aşamasının ilk adımı atılır. Bu aşamadan sonra savcı suç duyurusu dilekçesini inceler gerek görürse soruşturma başlatır ve yine gerek görürse bir iddianame düzenler. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle de ceza davası açılmış olur. Dolayısıyla suç duyurusu ceza davasının başlangıcı için önem arz eder. Aşağıda suç duyurusuna ilişkin detaylara değineceğiz.

Suç Duyurusu Nedir?

Suç duyurusu herhangi bir şekilde suç meydana gelmişse bu suçla ilgili şikayetçi/suçtan zarar gören/mağdur kişinin işlenen bir suçtan dolayı bu suçu savcılığa bildirmesidir. Bu suç hakkında kişinin tüm olayı ayrıntılarıyla anlatması, tüm bildiklerini ortaya koyması ve delillerini ibraz etmesi soruşturma açısından faydalı olacaktır.Şayet suç duyurusundan sonra savcılığın sağlıklı bir soruşturma yapabilmesi için suçu oluşturan fiillerin doğru şekilde tespiti ve ifade edilmesi önemlidir.  Suçun kim tarafından işlendiğinin bilinmediği durumlarda bile savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir. Savcılık makamı suçun kim veya kimler tarafından işlendiğini araştırmakla yükümlüdür.

Kimler Suç Duyurusunda Bulunabilir?

Bir suçtan mağdur olan kişi, suçu işleyen kimse hakkında dava sürecinin başlatılması için suç duyurusunda bulunabilir. Bu durumda kişinin şikayetçi olduğu söylenebilir. Ancak kişinin sıfatı şikayetçi olabileceği gibi suçtan zarar gören veya mağdur da olabilir. Örnek olarak bir başka kişi tarafından hakaret edilen, tehdit edilen, malına zarar verilen, konut dokunulmazlığı ihlal edilen vb. kişiler suç duyurusunda bulunabilecek kişiler olarak söylenebilir.

Nasıl Suç Duyurusunda Bulunulur?

Yaşanan fiille ilgili olarak hazırlanmış olan suç duyurusu yukarıda belirttiğimiz kişiler tarafından kolluk güçlerine veya doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına yapılabilir. Suç duyurusu kolluk güçlerine yapılmışsa savcının hemen bilgilendirilmesi gerekir. Fiilin soruşturma işlemi savcının kendisi tarafından yapılır. Bu noktada suç duyurusunu doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına yapmak işlerin daha hızlı ilerlemesini sağlar. Suç duyurusu dilekçesi suçun işlendiği yerdeki cumhuriyet başsavcılığına hitaben yazılır ve ilgili başsavcılığın müracaat savcılığına verilir. Dilekçeye şikayette bulunan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, şikayet edilen şüphelinin belli ise kimlik ve iletişim bilgileri yazılır. Suçun kim tarafından işlendiği belli değil ise şikayet faili bilinmiyor olarak yazılır. Ayrıca dilekçeye suç tarihi biliniyorsa bu tarih de yazılır. Suç tarihinin yazılması soruşturulması şikayete tabi olan suçların takibi açısından önemlidir. Bu süre soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlar için 6 aydır. Dolayısıyla şikayete bağlı suçlar için bu 6 aylık sürede suç duyurusunda bulunulmalıdır. Dilekçede şikayete konu olay detaylı olarak anlatılarak deliller sunulmalıdır.

Suç Duyurusunda Zamanaşımı Var Mıdır?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere şikayete bağlı olan suçlarda suç hakkında fiilin ve failin kim olduğu öğrenildiği günden itibaren altı (6) ay içerisinde şikayette bulunulmalıdır. Şikayette bulunulmazsa re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Dolayısıyla şikayete bağlı suçlarla ilgili soruşturma başlatılabilmesi için yukarıda anlattığımız suç duyurusu dilekçesi 6 ay içerisinde savcılığa verilmelidir. 6 aylık şikayet süresi içinde suç duyurusunda bulunulmazsa bu suç zamanaşımına uğrayacaktır.

Suç Duyurusunda Uzman Desteği Neden Önemli?

Maruz kaldığınız bir suça ilişkin suç duyurusunda bulunulmasında dilekçe hazırlama aşamasının titizlikle değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada uzman avukatların desteği bu süreçte bir eksik olmamasını, hukuka uygun aksiyon alınmasını ve mağduriyet yaşanmamasını sağlayacaktır. Şayet öncelikle bir suç duyurusunda suç teşkil eden olguların seçilerek suç vasıflarının doğru tespit edilmesi etkin bir soruşturma için ön şarttır. Suçun tespitiyle birlikte şikayete bağlı bir suçsa bu durumda suçun hangi tarihte işlendiği ve şikayet süresinin aşılıp aşılmadığı da uzman avukat tarafından tespit edilecektir. Öte yandan yapılan suç duyurusuyla ilgili kişinin daha sonra iftira suçunun muhatabı olmaması için de suç duyurusu dilekçesinin özenle ve dikkatle hazırlanması gerekir. Tüm bu nedenlerle suç duyurusunda uzman avukatlardan destek alınması elzemdir. Bu noktada Kula Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku alanında uzman avukatlarımızla birlikte tüm bu süreci en doğru şekilde değerlendirerek sizlere yardımcı olmaya önem veriyoruz. Suç duyurusunda bulunmayla ilgili danışmak istediğiniz bir hususla ilgili olarak bizimle daima iletişime geçebilirsiniz.

Suç Duyurusunun Sonuçları

Yukarıda belirttiğimiz üzere suç duyurusu dilekçesi suçun işlendiği yerin müracaat savcılığına verilir. Kanunda her ne kadar savcılığa şikayetin sözlü olarak da yapılabileceği düzenlenmişse de uygulamada suç duyurusu yalnızca yazılı olarak alınır. Dilekçenin müracaat savcılığına verilmesiyle şikayet bir hazırlık numarası alır. Hazırlık numarası alınmasının ardından gerekli görülürse cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatılacak, deliller toplanacak ve yeterli şüphenin söz konusu olması halinde şikayet edilen kişi veya kişiler hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılacaktır. Savcılıkça düzenlenen iddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından ise ilgili suça ilişkin yargılama süreci başlayacaktır.

Suç Duyurusunda Bulunurken Ödeme Yapılır Mı?

Suç duyurusunda bulunurken savcılık ya da kolluk kuvvetlerine herhangi bir harç veya masraf adı altında hiçbir ödeme yapılmaz. Ancak suç duyurusu yapılırken avukat yardımından yararlanıldıysa veya suç duyurusu dilekçesi avukat tarafından hazırlandıysa elbette danışmanlık ücreti ilgili avukata ödenecektir.

Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

ŞİKAYET EDEN                    :                      (TCKN: ) 

ADRESİ                                 :

VEKİLİ                                    : Av. Ufuk KULA

ŞÜPHELİ                               :                      (TCKN: )

                                                 Şüphelinin ad-soyadı,kimlik numarası, adresi vb. bilgiler bilinmiyorsa; bilinen bilgiler yazılır bilinmeyen kısımlara  ise bilinmiyor yazılır. Ancak suça konu olay dilekçede detaylarıyla anlatılmalıdır. Böylece savcılık tarafından konu araştırılacak ve kişinin bilgileri tespit edilecektir.

ADRESİ                                 :

ŞİKAYETE KONU SUÇ        : Tehdit, Hakaret ve Sayın Savcılık tarafından re'sen tespit edilecek diğer suç tipleri (5237 sayılı TCK m.106, 125 vd.)

 

SUÇ TARİHİ                          : …/…/… (Tehdit Suçu Bakımından)

                                                 …/…/… (Hakaret Suçu Bakımından)

AÇIKLAMALAR                    :

Şüpheli ……… müvekkile yönelik olarak tehdit ve hakaret suçunu işlemiş olup cezalandırılması için kamu davası açılmasını şikayeten arz ve talep etmekteyiz. Şöyle ki;

 

1-

2-

3-

 

Şüpheli, yukarıda belirttiğimiz eylemleriyle müvekkilin manevi kişiliğine zarar vermiştir. Takdiri Sayın Başsavcılığınıza ait olmak üzere tehdit ve hakaret suçunu işlemiştir. Açıklanan nedenlerle, tehdit ve hakaret suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını şikayeten arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER            : 5237 sayılı TCK m. 106, 125 vd. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER              : Whatsapp yazışmaları, fotoğraf ve görüntüler, ses kayıtları, keşif, bilirkişi, tanık ve her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle, şikayetimizin kabulü ile şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz…./…./…..

 

                                                                                                                      Müşteki Vekili

Av. Ufuk KULA

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Suç Duyurusu Dilekçesi
  • Kanun Yararına Bozma Dilekçesi
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)
  • Sağlıkta Şiddet Yasası
  • 7242 Sayılı Kanun ( 2020 Ceza Affı ) Hakkında Merak Edilenler