website logo

Yayınlar ve Çalışmalar

Uzaktan Çalışmaya İlişkin Yönetmelik

Değişen koşullar ve teknolojinin ilerlemesi mevcut kanunlarda değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Son zamanlarda teknolojinin ilerlemesi ve Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışmaya geçilmiş olup çalışma şekillerinde meydana gelen bu değişiklik işçi işveren ilişkilerine de sirayet etmiştir. Bu doğrultuda, değişen yeni koşullara uygun olarak Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uzaktan çalışma İş Kanunu m. 14’te işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.”olarak tanımlanmıştır. Yürürlüğe giren yönetmelik ise bu çalışma sisteminin esaslarına ilişkin detaylı düzenlemeleri barındırmaktadır.

Bu doğrultuda, işçi ve işveren arasında uzaktan çalışmaya dayalı dair iş sözleşmesi, doğrudan ve iş sözleşmesinin devamında taraflarca kararlaştırılabilir.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ İÇİN BAZI ŞARTLAR ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

İş Sözleşmesi yazılı olarak düzenlenmelidir. Sözleşmenin içeriğinde, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin ile uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresinin yer alması gerekmektedir.

Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir.

Koronavirüs döneminde iş sözleşmelerinin feshine dair bilgi için tıklayabilirsiniz.

MAL VE HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ İŞVEREN TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR

Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilir.

İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilir.

İŞVEREN, VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKLA, İŞÇİ İSE BU TEDBİRLERE UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

İşveren, uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin tanım ve kapsamını sözleşme ile belirlemekle birlikte, bu verilen korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunludur.

İŞVEREN, İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

Uzaktan çalışma halinde de, işveren, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

İşyerinde alınacak önlemler için bakınız: https://kulahukuk.com/yayin-detay/isverenin-isyerinde-yeni-koronavirus-covid-19-ile-ilgili-sorumlulugu-nedir

İŞÇİ UZAKTAN ÇALIŞMA TALEBİNİ YAZILI OLARAK İLETMELİDİR

İşçi, uzaktan çalışma talebinde bulunabilir. İşçi bu talebini, yazılı olarak yapmalı ve bu talep işveren tarafından değerlendirilerek otuz gün içerisinde yazılı olarak işçiye sonucu bildirilmelidir. İşçinin talebinin kabul edilmesi halinde, uzaktan çalışmaya ilişkin belirtilen şartlara uygun iş sözleşmesi akdedilmelidir.

Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.

BAZI İŞLERDE UZAKTAN ÇALIŞMA YAPILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI BELİRLENMİŞTİR

Söz konusu yönetmelikte, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler de belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzak çalışma sözleşmesinin yapılması mümkün değildir.

 

Bu çalışma Kula Hukuk Bürosu avukatlarından Av. Melis Fidan tarafından hazırlanmış olup, çalışmanın başka bir mecrada kısmen veya tamamen yayınlanmasına dair izin istemi ile detaylı bilgi ve sorularınız kula@kulahukuk.com adresinden veya web sitemizdeki iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada paylaş

Sitemiz üzerinden size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi ziyaret ettiğiniz sürece Çerez ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimizi kabul etmektesiniz. Kapat X