Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Hesabı, belli zorunlu sigortaların (Örn: Zorunlu Trafik Sigortası) teminatlarına ilişkin olarak, sigortalının belirlenemediği, kazanın olduğu tarihte geçerli bir sigortanın bulunmadığı ya da çalınmış veya gasp edilmiş araçların dâhil olduğu kazalarda, zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaması ve bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur.

Güvence hesabı;

 • Trafik kazalarında sigortalının belirlenememesi halinde,
 • Hasarın meydana geldiği tarihte araç için geçerli bir sigortanın bulunmadığı durumlarda,
 • Çalınmış veya gasp edilmiş araçların dâhil olduğu kazalarda,
 • Zorunlu sigortayı yapan sigorta şirketlerinin ruhsatlarının iptal edilmesi veya şirketin iflas etmesi durumunda,

Zarar gören kişilerin her türlü maddi ve bedeni zararı temin etmek Güvence Hesabı’nın görevidir.

Özetle, trafik sigortası olmayan bir araç şahıslara zarar verdiğinde veya zarar veren araç bulunamadığında devreye güvence hesabı girmekte ve mağdur olan kişilerin “bedeni” zararlarını tazmin etmektedir. Böyle bir durumda kalanlar kaza tespit tutanağı doldurarak ve uğradıkları zararı gösteren belgeleri hazırlayarak SBM’ ye şahsi başvuru ile güvence hesabından yararlanabilmektedirler.

 1. Güvence hesabı sadece “bedensel” zararları, yani kaza sonucunda meydana gelen yaralanmaları ve vefat hallerini kapsamaktadır. Araçlara veya diğer mal varlıklarına verilen zararı tazmin etmemektedir.
 2. Güvence Hesabı’nın sorumluluğu; rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli trafik sigortası varsa ( ilgili sigorta şirketi iflas etmişse, ruhsatı iptal edilmişse, arabayı çalan çarpmış ise) zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlı olmaktadır.

Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?

 • Manevi zararlar.
 • Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar. (Hesabın yükümlü olduğu İflas etmiş veya Ruhsatları iptal edilmiş Sigorta Şirketleri hariç)
 • Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün uğradığı zararlar.
 • Motorlu aracı çalan veya gasp edenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları.
 • Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar.
 • İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar.
 • İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri.
 • Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar.
 • Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar.
 • Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.

Başvuru Sırasında Gereken Belgeler 

Güvence hesabından yararlanmak için başvuru dilekçesi ve aşağıda farklı durumlarda istenen belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır.

Kaza Nedeniyle Ölen Olduğu Halinde Gereken Belgeler 

 1. Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği,
 2. Mahkemeye yansımış olaylarda, mahkeme kararı,
 3. İlgili mercilerden alınmış ölüm raporu,
 4. Ölen kişinin mesleği ve gelir durumunu gösteren belge,
 5. Aile nüfus kaydının aslı ve veraset ilamı,
 6. (Varsa) Kaza ilgili diğer belgeler.

Sakatlanma veya Yaralanma Halinde Gereken Belgeler 

 1. Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği,
 2. Hastane raporunun aslı veya resmi onaylı bir örneği,
 3. Maluliyet oranını gösteren hastane raporunun aslı veya resmi onaylı bir örneği,
 4. Mahkemeye yansımış olaylarda, mahkeme kararı,
 5. (Varsa) Kaza ilgili diğer belgeler.

Bedensel Zararlar Dışındaki Maddi Zararlar İçin Belgeler 

Kapsam olarak bu tip zararlar Güvence Hesabınca ödenmemektedir; ancak kazaya dâhil olan araç sahibinin zorunlu trafik sigortacısı olan şirket iflas etmiş veya ruhsatı iptal edilmişse, ilgili kişinin maddi zararları Güvence Hesabınca karşılanabilir. Bu durumda şu belgeler istenir;

 1. Poliçe örneği,
 2. Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği,
 3. Eksper Raporu,
 4. Mahkemeye yansımış olaylarda, mahkeme kararı,
 5. Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin örnekleri,
 6. (Varsa) Kaza ilgili diğer belgeler.

 

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
 • Borçtan Kurtulma
 • Kira Tespit Davası
 • Menfi Tespit Davası
 • 30.04.2021 Tarihli, Çeklerde İbraz Sürelerinin Uzamasına Dair Değerlendirme
 • İnternetten Satışlar Hakkında
 • Koronavirüs (COVID-19) Sebebiyle Alınan Tedbirlerin Kira Sözleşmelerine Etkisi