Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, şahıslar arasında "borç ilişkisi" şeklindeki hukuki ilişkileri inceleyen bir özel hukuk alanıdır. Borçlar hukuku, borcun doğumu, devri, sona ermesi, borcun zamanaşımına uğraması, alacağın temliki vb. sayısız borç ilişkisinden kaynaklanan hukuki sorunların tanzim edildiği bir hukuk alanıdır.

Borcun kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz; sözleşmeden doğan borç ilişkileri, Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri, Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri. Tüm bu borç ilişkileri konusunda 15 yıllık deneyimimiz ile müvekkillerimiz için daima en iyi şekilde hukuki destek sağlamaktayız

Hukukun hemen hemen tüm dallarıyla bir şekilde bağlantılı olan "haksız fiil" kavramı doğal olarak hayatımızın içindedir. Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız haksız fiil, profesyonel hukuki destek ile çok daha az zararla atlatılacaktır. Eğer bir zarara uğradıysanız Kula Hukuk Bürosu olarak herhangi bir hak kaybı yaşamadan ve zararlarınızı tazmin ederek size en kısa sürede destek sağlayabiliriz. Sık karşılaşılan haksız fiil örnekler olarak iş kazaları, doktor hataları, trafik kazaları, dolandırıcılık, yaralanma, haksız rekabet, hırsızlığa konu olma vb. gösterilebilir.

Borcun kaynağı olarak öngörülen sebepsiz zenginleşmeden söz edilebilmesi için; bir taraf zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun illiyet bağının bulunmaması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir haklı sebebe dayalı olmaması gerekmektedir. 

Kula hukuk bürosu ekibi olarak her türlü borçtan doğan ilişkilerinde müvekkillerimiz ile ticari faaliyetlerinin her aşamasında yakın bir şekilde çalışıyoruz. Temel amacımız; sözleşme hazırlama tecrübemiz ile müvekkillerimizin hukuki menfaatlerini korumak, riskleri en aza indirmek ve müvekkillerimizin başarılı bir iş sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Ancak istenmeyen sebepler ile borç ilişkilerinde sorunlar ile karşılaşılabilir. Bu durumda da ekibimiz haklarının korunması ve geri alınmasında müvekkillerimize destek sağlamaktadır. 

Borçlar hukuku ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi edinmek için makalelerimizi okuyabilir ya da büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.