Şirketler Hukuku

Şirket Türkiye yasalarına göre iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını müşterek (ortak) bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan ticari işletmedir. Şirketler hukuku ise Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Kula Hukuk Bürosu olarak Kurumsal ve Yabancı Sermaye Hukuku konusunda müvekkillerimize hukuki danışmanlık sağlamaktayız. Müvekkillerimize iş planı, yatırımları ve faaliyetleri ile ilgili olarak ticari işletme veya şirket türünün kurulmasında yardımcı oluyoruz. Ekibimiz, esas sözleşme, yönetim kurulu kararları, genel kurul dokümantasyonu, şirket içi iç tüzük, ortaklık sözleşmesi, hissedar sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri gibi belgeleri hazırlar ve inceler. 

Hukuk büromuz ayrıca Yerli ve Yabancı Müvekkillerin İhtiyaç Ve Talepleri Doğrultusunda Adi Şirket, Limited, Anonim, Komandit Veya Kolektif Ve Kooperatif Şirketlerin Kurulması İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Şirketlerin Kurumsal İşleyişine İlişkin Danışmanlık Verilmesi, Hisse Devirleri, Birleşme Ve Devralama, Joint Venture, Şirketlerin faaliyet alanları ile ilgili mevzuat değişikliklerinin güncel olarak takibi, Şirketin Çalışanlarıyla Yaptığı İş Sözleşmelerinin İş Hukukunun İlgili Maddelerine Uygun Olarak düzenlenmesi,  Kıymetli Evrak, Çek Ve Senet Alacaklarının Dava Ve İcra Yoluyla Tahsili, marka tescili, banka hesabı açma, vergi numarası alma, yatırım ve teşvik danışmanlığı, e-ticaret hizmetleri ile birlikte veri koruma ve gizlilik danışmanlığı gibi alanlarda da hizmet vermektedir. Müvekkillerimize tüm alacak tahsili ihtiyaçları için pratik, etkili ve özel çözümler sunuyoruz ve müvekkillerimizi alacak tahsili davalarında, davalarında, davalarında temsil ediyoruz. 

Dünyanın her yerinde ticari yaşamın kaynağı ticari sözleşmelerdir. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde ticaret hayatının sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi ticari sözleşmelere bağlıdır. İşbu sözleşmeler ile birlikte anlaşmazlıkların önlenmesi, belirsizliklerin ve risklerin kaldırılması unsurlarının bulunması şirketler için hayati önem taşımaktadır.  Doğru yapılmayan bir sözleşmenin taraflarına zarar vereceği konusunda şüphe bulunmamaktadır. Bu nedenle şirketler hukukunda uzman büromuzla çalışarak hak kayıplarını önleyebilir ve şirketinizi koruyabilirsiniz.