Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşletmelere Sağlanan Destekler

Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşletmelere Sağlanan Destekler

(Son Güncelleme 14.04.2020)

Salgın nedeniyle kamu ve özel sektörün ticari işletmelere ve esnaflara yönelik teşvik, destek, hibe ve benzeri katkılarını toplu ve özet halde sizlere sunmaya çalışıyoruz. Listemiz sürekli güncellenmektedir. Detaylı bilgi için [email protected] adresinden bilgi alabilirsiniz.

KAMUSAL DESTEKLER:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Koronavirüs (COVID-19) pandemisine karşı “Ekonomik İstikrar Kalkanı” destek paketinin içerdiği önlemler:

https://twitter.com/RTErdogan/status/1240312967268360192

1) Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenecek.

2) Konaklama vergisi 1 Ocak 2021 tarihine kadar ertelendi.

3) Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.

4) İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirilecek.

5) Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

6) İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

7) Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

8) Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecek. 

9) Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülmesi sağlanacak.

10) Asgari ücret desteği devam ettirilecek.

11) Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti de azaltılmış olacak.

12) İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartılacak.

13) Kamu bankaları Ziraat Bank, Halkbank ve Vakıfbank kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu. Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak. Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bankalar-koronaviruse-karsi-ekonomiyi-destek-paketleriyle-savunuyor/1775896

14) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni tip koronavirüs KOVİD-19’a karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek verilecek, KOSGEB alacaklarını 3 ay ertelenecek, KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre verilecek.

15) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası:

Küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik aşağıdaki önlemler alınmıştır:

 • 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkânı tanınmıştır. Firmalar kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvurarak, herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın mevcut senetlerini 90 güne kadar daha uzun vadede bir senet ile değiştirerek bu imkândan yararlanabileceklerdir. Bu suretle toplam 7,6 milyar ABD doları karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesi ertelenebilecektir.
 • Hâlihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilmiş, böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkartılmıştır.
 • Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartılmıştır.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2020/duy2020-16

16) Sosyal Güvenlik Kurumu:

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere, Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla, Alışveriş merkezleri dahil perakende, Sağlık hizmetleri, Mobilya imalatı, Demir çelik ve metal sanayii, Madencilik ve taş ocakçılığı, Bina inşaat hizmetleri, Endüstriyel mutfak imalatı, Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, Araç kiralama, Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler, Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin;

iş yerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Tarımsal faaliyette bulunanlar ile Tüzel kişilikleri burada belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların;

2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine, 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir. Erteleme nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Ayrıca sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronil hastalarının mücbir sebep döneminde tahakkuk edecek primlerinin ödenmesi sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar ertelenmiştir.Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

17) Gelir İdaresi Başkanlığı vergi dairesi internet adresinde “mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, işletme faaliyet ve ilişkilerinin mücbir sebep kapsamına girip girmediği bu ekrandan sorgulanabilecek.

18) Teknoparklarda ki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.

19) Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.

20) Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.

21) 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek.

22) Bankalara yönelik BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu.

23) Ticari alacak sigortası kapsamına cirosu 125 milyon liraya kadar olan orta ölçekli işletmeler de dahil edildi.

24) 31 Aralık 2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde “vergi borcu yoktur” ve “sgk prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacaktır.

25) Kamu ihalelerinde Covid-19 nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre uzatımı” veya “sözleşmenin feshedilmesi” mümkün hale geldi.

26) 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.

27) İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

28) Kapasite Raporlarının süreleri 1 Mayıs’a uzatıldı.

29) Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelere, SGK’nın ödemesi yükseltildi.

30) TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği:

Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim ayına ertelendi.

31) Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi.

32) Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı.

33) Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan ayında sigortalı girişi yapılan işçiler “kısa çalışma ödeneği” kapsamına alındı. Kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki fark, SGK bildirimi “0 gün” yapılarak işverence ödenebilecek. Kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek. Ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü.

34) Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri ve egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 3 ay süreyle ertelendi. 11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi.

35) Mersin Limanı’nda ardiye ücretleri düşürüldü.

36) Tarımsal Üretime Destek:

Tarım Kredi Kooperatiflerine Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 1.9 milyar TL’lik destekleme ödemesi açıkladı. Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.

ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ: 

37) İş Bankası’ndan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek paketi:

Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara/faiz/taksit ödemelerinin 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

 • Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.
 • KOBİ’lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.
 • Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.
 • Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacaktır.
 • POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.
 • Bireysel müşterilere; talep halinde tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.

https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/is-bankasindan-koronavirus-salgini-nedeniyle-ekonomiye-destek-paketi

38) QNB Finansbank’ın aldığı önlemler:

 • Bankamızdan kredi kartı bulunan ve kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerimizin, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda kredi kartı borç, kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyeceğiz.
 • Dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ila 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkânı sağlanacak. Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler Çağrı Merkezimiz  üzerinden başvuru yapabilecek.
 • Para transferlerinizi şubeye gitmeden ücretsiz yapabilmeniz için, 30 Nisan 2020’ye kadar Cep Şubemiz, İnternet Şubemiz ve ATM’lerimizden yapacağınız havale ve EFT işlemlerinizden ücret almıyoruz.

https://www.qnbfinansbank.com/korona-virus-salginina-karsi-bankamizca-alinan-tedbirler?ref=anasayfa

39) Garanti BBVA Koronavirüsünün ekonomiye olası etkilerini hafifletmek üzere bir dizi yeni tedbir açıkladı:

 • Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı,
 • Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,
 • KOBİ’ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,
 • KOBİ’lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,
 • Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,
 • Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,
 • Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması,
 • 30 Nisan 2020 tarihine kadar, Garanti BBVA Mobil, İnternet Bankacılığı veya ATM’lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerinin ücretsiz olması.

40) Kuveyt Türk Ekonomiye destek Paketi:

 • Yeni tip koronavirüs salgınından etkilen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde Nisan ayı sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kâr payı dâhil 3 ay ötelenebilecek.
 • Covid-19’dan etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan veya bu sektörlerde müteşebbis olan bireysel müşterilerin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde konut, ihtiyaç ve araç finansmanının Nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri, anapara ve kâr payı dahil3 ay ötelenebilecek.
 • Salgından etkilenen tüm müşterilerin ihtiyaç duyması veya talep etmesi halinde kredi kartı borçları 3 ay ötelenebilecek.
 • Salgından etkilenen sektörlerde bulunan tüm segmentlerdeki müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ihtiyaç duymaları halinde ödemesiz dönem dahil- mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılması sağlanabilecek.

41) Akbank’ın aldığı önlemler:

 • Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteliyoruz.
 • Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak yapabilecek.
 • Nakit ihtiyaçlarınız için 30 Nisan' a kadar; ATM'lerimizden kartla günlük ücretsiz para çekme limitini 5.000 TL'ye ve ayrıca ATM ile temas etmeden Akbank Mobil QR kod ile günlük ücretsiz para çekme limitini de 5.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye yükselttik.

42) Yapı Kredinin açıkladığı destek paketi:

 • 30 Nisan’a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin ana para, faiz ve taksit ödemelerinin, talep etmeleri halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan tanıyacağız.
 • Bireysel ve tüzel müşterilerimizin, günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle destekleyecek ve gerekirse ek limit çıkarmak için çalışacağız.
 • Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ile kartsız para çekme/yatırma işlemlerinden 1 ay boyunca ücret almayacağız.

https://www.yapikredi.com.tr/ekonomik-destek-paketi

43) Türkiye Odalar Borsalar Birliği:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronovirüsten (Kovid-19) etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi çağrısını yaparak, "İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" ifadesini kullandı.​

Hisarcıklıoğlu, Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yeni tip koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletme ve girişimcilere çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, paylaşımında, "Çalışanını koru, istihdamını düşürme, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde. Başvurular bugün başladı. http://iskur.gov.tr adresinde detaylı bilgiler yer alıyor" ifadesine yer verdi.

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=25567&lst=MansetListesi

 

Güncellenmeye devam ediliyor....

İlgili Yayınlar
 • Hukuk Check Up
 • Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
 • Yatırımcılar İçin İzmir Serbest Bölgeler Rehberi
 • Moritanya ve Türkiye Arasında İşbirliği Anlaşması
 • Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşletmelere Sağlanan Destekler
 • Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu