Trafik Kaza Tutanağı Nedir?

Trafik Kaza Tutanağı Nedir?

Meydana gelen bir trafik kazası sonucunda kazaya karışan araçlarda sadece maddi hasar oluştuğunda, araç sahiplerinin anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. Sadece maddi hasarın meydana geldiği kazalarda taraflar kendi aralarında anlaşamazlarsa, kaza tutanağını polis veya jandarma da tutabilir.

Eğer ki kazada maddi hasarın yanı sıra ölüm, yaralanma, kamu malına zarar vb. meydana gelirse kaza tespit tutanağı görev alanına göre polis ya da jandarma tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Tutanaklar en az iki görevli tarafından düzenlenir. Hafif yaralanmalı veya hasarlı kazalarda tek görevli tarafından rapor şeklinde de düzenlenebilir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçların karıştığı trafik kazalarında bir askeri temsilcinin bulundurulması mecburidir.

Trafik polisleri sadece, kazanın meydana geliş biçimi, yol ve hava koşulları, araçların teknik durumlarını belirlemekle yetinmek zorundadırlar. Polislerce düzenlenen tutanakta, tarafların kusur oranlarını bölümü varsa, bu bölüm geçersizdir.

Kaza tespit tutanağı doldurmadaki amaç, kaza geçiren tarafların kazanın nasıl meydana geldiğini kendi dillerinden anlatarak kayıt altına almalarıdır. Kazaya ilişkin bilgiler, sigorta şirketleri tarafından, kısaca Tramer olarak adlandırılan trafik sigortaları bilgi merkezine yüklenmekte ve kusur dağılımları bu tutanaklara göre yapılmaktadır. 

Tutanak bütün sürücüler tarafından imzalanacak ve bütün sürücülerin;

 • Ehliyet fotokopisi
 • Ruhsat fotokopisi
 • Trafik sigortası poliçesi fotokopisi forma eklenecektir.

Doldurduğunuz kaza tespit tutanağının geçerli olabilmesi için kazaya karışan tüm araç sahiplerinin tutanağa imza atması gerekir. 

Kaza tutanağı polis tarafından düzenlendiğinde ve bir örneği teslim edilmezse kazada sadece maddi hasar meydana gelmişse tutanak ilgili polis karakolundan talep edilir; eğer ki kaza ölümlü, yaralanmalı bir kaza ise kazaya ait evraklar savcılığa gönderilecektir, bu nedenle bu tür kazalarda kaza tutanağı savcılıktan da talep edilebilecektir.

Hangi durumlarda maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı doldurulmaz?

 • Sürücü, belgesiz motorlu araç veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanıyorsa,
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, (Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşilkart- Green Card belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir)

 

Trafik Kaza Tutanağına İtiraz Ve Tutanağın İptali

Tutanağa İtiraz Edilmesi:Tutanaktaki hatanın mahkeme yoluyla düzeltilmesidir. Tutanağa itiraz edildikten sonra tutanak yeniden düzenlenmez sadece mevcut   hatalar düzeltilir.

İtiraz İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Kaza tespit tutanağı itirazı yapmak için Sigorta Birliği Merkezi’nin online sitesinden Kaza Tespit Tutanağı İtirazı formunu doldurabilirsiniz. Süreç şu şekilde işler;

Taraflarca düzenlenen tutanaklar SBM sistemine girilir. Sisteme giriş tarihini takip eden 3 iş günü içinde kazaya karışanların sigorta şirketleri kendi kusur oranı değerlendirmesi yapar. Bu oranlar kazaya karışan her bir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir. Eğer tüm şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse yani anlaşma sağlanırsa dosya sonuçlanır ve sigortalılara,  tutanakta yer alan telefon veya e-posta bilgileri vasıtasıyla haber verilir.

Kusur oranına itiraz etmek isteyen sigortalılar, kendilerine haber verildikten itibaren 5 gün içerisinde sigorta şirketine başvurabilecektir. 5 günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olup talebin karşılanmadığının değerlendirildiği durumlarda, sigortalıların kusur oranına ilişkin itirazlarının özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi gerekmektedir.​

Özel Hukuk Yolları:

Eğer ilgili tutanakla beraber para cezasına da çarptırılmışsanız itirazınızı  (tutanağı düzenleyen polis ya da jandarmanın bağlı olduğu birimin (genellikle kazanın meydana geldiği yer) bulunduğu yer Trafik Mahkemelerine; Trafik Mahkemeleri sadece Büyükşehir Belediyelerinde olduğundan diğer illerde Sulh Ceza Mahkemelerine yapılmalıdır. Eğer kaza yaralamalı ve ölümlü bir kaza ise itirazınızı Sulh Ceza Mahkemesinde de yapabilirsiniz.

Başvurunuzdan sonra mahkeme kaza ile ilgili bilirkişilere olay yeri incelemesi yaptıracaktır, İnceleme sonucunda kusur oranlarını gösteren yeni bir bilirkişi raporu oluşturulacaktır. Bilirkişi raporu, kaza tespit tutanağı değildir. Bilirkişi raporu hiçbir zaman kesin kusur oranını gösterir bir rapor anlamına gelmemektedir, mahkeme karar verirken bilirkişi raporuyla bağlı değildir.

 

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
 • Borçtan Kurtulma
 • Kira Tespit Davası
 • Menfi Tespit Davası
 • 30.04.2021 Tarihli, Çeklerde İbraz Sürelerinin Uzamasına Dair Değerlendirme
 • İnternetten Satışlar Hakkında
 • Koronavirüs (COVID-19) Sebebiyle Alınan Tedbirlerin Kira Sözleşmelerine Etkisi