2020 Yılı İçin, Çek Sahipleri Adına Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

2020 Yılı İçin, Çek Sahipleri Adına Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

Bir çekin kısmen veya tamamen karşılıksız çıkması halinde, Çek Kanunu’na göre, çek defterini basarak çek sahibine veren bankanın belli bir tutarı alacaklıya ödemesi zorunludur.  Bu miktara ise bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar adı verilmiştir. Bu miktar her yıl, yeniden değerleme oranları kapsamında güncellenmektedir.

Çek defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarlar 17 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan tebliğ ile belirlenmiştir. Bu miktarlar;

  • Banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığın bulunması veya bulunmaması durumunda gerçekleşecek miktar ‘’ikibinotuz Türk Lirası’’ ( 2.030-TL)  olan tutar ‘’ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası’’ ( 2.225-TL) olarak değiştirilmiştir.

Çeki, süresinde bankaya ibraz eden ve elindeki çek kısmen veya tamamen karşılıksız kalan alacaklı, bankaların ödemekle yükümlü olduğu zorunlu tutarı bankadan tahsil edebilir. Bu halde çekin arka yüzüne bu tutarın ödendiği ve bakiye kalan kısmın karşılıksız kaldığı bankaca yazılır ve çek aslı yine çeki ibraz eden alacaklıya teslim edilir.

Çekin, zorunlu tutarını bankadan almak, alacaklının karşılıksız çekten dolayı icra takibi yapmasına, karşılıksız çekten dolayı şikayet hakkına engel olmaz.

Çekin zorunlu tutarını, eğer vekaletnamesine yetki varsa, avukatlar da tahsil edebilir.

Karşılıksız kalan çekler ve diğer alacaklarınızın yasal takibe alınması, icra dosya takibi, çek şikayetleri hakkında davaların takibi gibi işlemler hakkında daha fazla bilgi almak için [email protected] adresine mail atabilir, 02324350604 nolu telefondan arayabilir veya www.kulahukuk.com  adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Borçtan Kurtulma
  • Kira Tespit Davası
  • Menfi Tespit Davası
  • 30.04.2021 Tarihli, Çeklerde İbraz Sürelerinin Uzamasına Dair Değerlendirme
  • İnternetten Satışlar Hakkında
  • Koronavirüs (COVID-19) Sebebiyle Alınan Tedbirlerin Kira Sözleşmelerine Etkisi