Alkollü İçkilerin Sunumuna ve Satışına İlişkin Hukuki Değişiklikler

Alkollü İçkilerin Sunumuna ve Satışına İlişkin Hukuki Değişiklikler

Tabelalarda alkollü içki firmalarının isim ve logolarının kullanılmasını mümkün mü?

Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu sebeple işletme sahipleri dış tabelalarındaki alkollü içki üretimi/satışı yapan firma isim ve logolarını 1 yıl içinde (11 Haziran 2014’e kadar) kaldırmalıdır. Bu yasağa aykırı hareket edenler ve işletme sahipleri beş bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar para cezasına çarptırılacaktır.

İşletme içinde reklam yasağı var mı?

İşletme içerisinde de, tıpkı dış tabelada olduğu gibi reklam yasağı vardır. İçeride de, firmaların isim ve işaretlerinin bulunduğu tabelalar kullanılamaz. Firmaların işaretlerinin/isimlerinin bulunduğu her türlü dolap ve soğutucular ise ancak müşteriler tarafından görünmeyecek yerlerde bulundurulabilir, bu izin de işletmelere 11.06.2016 tarihine kadar verilmiştir. Bu tarihten sonra kapalı yerlerde dahi bu tür dolapların kullanılması yasaklanmıştır.

Bu yasaklamalar getirilse de, işletmelere, servis amaçlı kullandıkları bardak-tabak-tepsi gibi materyallerde firmaların marka veya isimlerini kullanabilme izni verilmiştir.

İşletmelere getirilen bir sınırlama da, alkollü içkilerin işletme dışından görülemeyecek şekilde konumlandırılmasıdır. Bundan dolayı alkollü içkilerin mekan içinde bulunduğu yer-konum işletme dışından görülmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu yasağa aykırı hareket edenler beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar para cezasına çarptırılacaktır.

Alkollü içkiler için kampanya, promosyon ve etkinlik düzenlenebilir mi?

Alkollü içkilerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz, ücretsiz olarak dağıtılamaz veya ödül olarak verilemez. Örneğin, 2 bira alana 1 bira bedava veya saat 19:00’a kadar bira 5-TL veya bir saatliğine içkiler indirimli şeklinde kampanya düzenlenemez. Bu yasağa aykırı hareket edenler ve işletme sahipleri beş bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar para cezasına çarptırılacaktır.

Alkollü içki üreten ve satanlar herhangi bir etkinliğe sponsor olabilirler mi?

Alkollü ürünlerin marka, amblem veya işaretlerini kullanmadan sponsor olabilirler. Bu yasağa aykırı hareket edenler ve işletme sahipleri beş bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar para cezasına çarptırılacaktır. İdari para cezasını kesmeye Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu yetkilidir.

Alkollü içkiler kimlere satılabilir?

Alkollü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürülmek amacıyla on sekiz yaşından küçüklere satılamaz. Bu yasağa aykırı hareket edenler ve işletme sahipleri on bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar para cezasına çarptırılacaktır. Ayrıca; bu yasağa aykırı hareket edilmesi sonucunda çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması halinde Türk Ceza Kanunun ‘Sağlık için tehlikeli madde temini’ başlıklı 194.maddesine göre altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaktır.

Alkollü içki satılan işletmelerde 18 yaşından küçük kişi çalıştırılabilir mi?

On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkinin satımında ve açık sunumunda çalıştırılamaz. Bu maddenin yayımından önce ( 11 Haziran 2013 ) tarihinden önce - bu kişileri çalıştıranlar bir yıl boyunca ( 11 Haziran 2014 tarihine kadar ) çalıştırmaya devam edebilirler.  Bu tarihten sonra, halen 18 yaşını doldurmamışsa, bu kişilerin işten çıkartılması gerekir. Bu yasağa aykırı hareket edenler ve işletme sahipleri on bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar para cezasına çarptırılacaktır.

Alkollü içkiler işletme dışında tüketilmek amacıyla satılabilir mi?

Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir. Yani işletme içerisinde tüketilmek üzere satış yapılan yerlerde, tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz. Böylece işletmelerin dışarıya(işletme sınırı dışına) alkollü içki satması veya alkollü içkiyle müşterilerin dışarıya(işletme sınırının dışına) çıkmasına izin verilmesi yasaklanmıştır. Bu yasağa aykırı hareket edenler ve işletme sahipleri on bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar para cezasına çarptırılacaktır.

İşletme sınırı, yasal izinler alınmak kaydıyla kaldırım-bahçe-yol v.b. yerlere de uzanmışsa, buralarda içki satışı için herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Alkollü içki satışı yapan işletmenin kurulacağı bölge ve işletmenin devriyle ilgili sınırlama var mıdır?

Alkollü içkilerin açık veya perakende satımını yapan yerler ile örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunmalıdır. Ancak; bu maddenin yayımından önce (11 Haziran 2013 tarihinden önce) iş yeri açma ve satış ruhsatı almış işletmeler için bu madde uygulanmaz.

Bu sınırlamadan önce ruhsat almış bir işyeri, işletme sahibi tarafından birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredilirse, kazanılmış haktan yararlanmaya devam edecektir. İşletme eğer birinci ya da ikinci kan hısımı dışında birine devredilirse devralan kişinin işletmeyi alkollü içki satışı amacıyla işletmesi için yeniden ruhsat alması gerekmektedir.

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Borçtan Kurtulma
  • Kira Tespit Davası
  • Menfi Tespit Davası
  • 30.04.2021 Tarihli, Çeklerde İbraz Sürelerinin Uzamasına Dair Değerlendirme
  • İnternetten Satışlar Hakkında
  • Koronavirüs (COVID-19) Sebebiyle Alınan Tedbirlerin Kira Sözleşmelerine Etkisi