Anonim Ortaklıklara Hakim Olan İlkeler

Anonim Ortaklıklara Hakim Olan İlkeler

1. Çoğunluk İlkesi (‘Toplantıda Mevcut Oyların Çoğunluğuyla Karar Alma’…)

2. Sermayeye Katılma Oranına Göre Haklardan Yararlanma İlkesi (oy hakkı, kâr payı, tasfiye payı…)

3. Malvarlığının Korunması (sermayenin korunması, peşin ödemeler, tamamlatılması, yedek akçeler, safi kârın dağıtımı…)

4. Devletin İlgilenmesi (Bakanlık izni) ve Denetimi İlkesi (Özellikle Halka açık A.O.)

5. Kurumsal Yönetim ve Kamuyu Aydınlatma İlkesi

6. Dışardan Denetim İlkesi (Tüm Sermaye Şirketleri için)

7. Eşit İşlem İlkesi (Yönetim ve ortaklar ilişkisi bakımından)

8. Emredici Hükümler İlkesi (Sözleşmede kanunî hükümlerden sapmalar)

9. Sınırlı sorumluluk ilkesi (Şirketin ve şirkete karşı sorumluluk ilkesi)

Anonim ortaklık türleri

HALKA AÇIK KURULMA VE HALKA AÇIK A.O.  (halka açılma işlemleri, süresi ve satılamayan paylar)

ANİ KURULUŞ VE KAPALI A.O. (peşin pay bedelleri)

HİSSELERİ BORSADA İŞLEM GÖREN BORSA A.O. (Sermaye piyasası mevzuatı ve spk)

ESAS SERMAYELİ A.O.

KAYITLI SERMAYELİ A.O. (başlangıç, çıkarılmış, tavan sermaye)

 

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Hukuk Check Up
  • Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
  • Yatırımcılar İçin İzmir Serbest Bölgeler Rehberi
  • Moritanya ve Türkiye Arasında İşbirliği Anlaşması
  • Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşletmelere Sağlanan Destekler
  • Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu