Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Avukatlık Kanunu’na 2008 yılında, 35’inci maddesine getirilen düzenleme ile anonim şirketlerinin esas sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla sermayesi olan anonim şirketler ile yapı kooperatifi üye sayısının yüz veya daha fazla olması halinde sözleşmeli avukat bulundurmak zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsam da anonim şirketler ve yapı kooperatifleri, baroya kayıtlı bulunan bir avukat ile yazılı ve kanunen kapsamı belirlenmiş bir sözleşme yapmaları gerekmektedir. Yapmamaları durumunda cezai yaptırımı bulunmaktadır.

Cezai Yaptırımı Nedir?

Cumhuriyet savcısı tarafından, hükme aykırılık söz konusu olursa, idari para cezası uygulamaktadır. Bu suç 2008 yılından itibaren her ay için sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçilere ödenen asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadardır.

2020 yılı asgari ücretin brüt tutarı; 2.943 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre her ay için iki brüt asgari ücret (2.943x2=5.886 TL) kadar ceza uygulanacaktır.

Sözleşmeli Avukatlara Ödenecek Tutar Nedir?

Bu tutar avukatlık ücret tarifesinde her yıl belirlenmektedir. 2020 yılı için;

Anonim şirketlerde aylık;  2.835,00 TL

Yapı kooperatiflerinde aylık;  1.890,00 TL olarak belirlenmiştir.

Konu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Trabzon 2.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin ‘’anonim şirketler’’ yönünden, Anayasa’ya aykırı olması iddiasıyla iptali talep edilmiş, fakat Anayasa Mahkemesi tarafından bu talep reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeleri şu şekildedir;

‘‘.. Anonim şirketlerin çok sayıda ortağı ilgilendiren faaliyetleri, bu kuruluşların toplumda pay sahibi ve yatırımcı kitlesini, çalışanları ve üretilen mal ve hizmetlerin pazarlandığı piyasayı aşan sosyal ve ekonomik etkiler oluşturmalarına yol açmıştır..’’

‘’..esas sermayesi büyük olan anonim şirketlerin, bünyelerinde barındırdıkları farklı çıkarlar arasında denge kurulabilmesi ve halkın bu şirket türüne olan güveninin sarsılmaması için kârlılık ve çağdaş işletmecilik esaslarına uygun olarak verimli biçimde çalıştırılmaları büyük önem taşımaktadır..’’

 ‘’.. Devletin ekonomik hayatın işleyişini düzenlemek ve gerektiğinde bu alana müdahalede bulunmakla görevli kılındığını ortaya koymaktadır..’’

‘’..Kanun önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi zedelenmiş olmaz..’’

 

Sonuç

Sadece yukarıda belirtilen haliyle, kanunen zorunlu tutulanlar değil, tüm şirketlerin ve kooperatiflerin, bir avukattan hukuki danışmanlık hizmeti alarak günlük ticari işlemlerini yürütmesi son derece önemlidir. Nitekim küçük nüansların büyük zararlara yol açtığı malumdur. Tıpkı bir kasko veya sağlık sigortası gibi yıllık sürekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti de işletmeniz için son derece önemlidir. Şirketiniz veya kooperatifin veya şahsınız için sürekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti arıyorsanız bizimle www.kulahukuk.com  uzantılı web sitemiz üzerinden veya 0232 435 06 04 nolu telefondan veya [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Hukuk Check Up
  • Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
  • Yatırımcılar İçin İzmir Serbest Bölgeler Rehberi
  • Moritanya ve Türkiye Arasında İşbirliği Anlaşması
  • Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşletmelere Sağlanan Destekler
  • Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu