Yatırımcılar İçin İzmir Serbest Bölgeler Rehberi

Yatırımcılar İçin İzmir Serbest Bölgeler Rehberi

Türkiye’deki serbest bölgeler, yine tıpkı diğer bölgeler gibi Türkiye’nin egemenlik alanında bulunan fakat ticareti ve üretimi teşvik amaçlı olarak mevzuatta vergisel ve iktisadi olarak ayrıcalıklı hükümlere tabi olan ekonomik alanlardır. 

Yabancı yatırımcılar da tıpkı yerli yatırımcılar gibi faaliyet ruhsatı almak suretiyle serbest bölgede iş yapmanın avantajlarından faydalanabilirler. Belirtmek gerekir ki henüz Türkiye’de faaliyet göstermeyen bir şirket dahi faaliyetlerinin merkezini serbest bölgede işleteceği işyeri olarak göstermek suretiyle serbest bölgede faaliyet gösterecek bir şirket kurabilirler. Halihazırda kurulmuş olan şirketlerin, serbest bölgede (faaliyet ruhsatı alarak) bir şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri adına bölgede bir şube açmak suretiyle faaliyet göstermeleri mümkündür. Yeni kurulacak şirketlerin, şirket esas sözleşmesini serbest bölgede faaliyet gösterecek şekilde düzenlemesi, halihazırda kurulmuş şirketlerin de yine esas sözleşmelerini serbest bölgede faaliyet gösterecek şekilde uyarlamaları gerekir. (Türkiye'de yatırım rehberi için bkz: https://kulahukuk.com/article-detail/investment-guide )

Tahmin edilebileceği üzere serbest bölgeler arazi anlamında belirli sınırlara sahiptir ve yabancı yatırımcılar bu sınırlar içerisinde faaliyet gösterecekleri işyeri veya araziyi satın alabilir ya da kiralayabilirler. Başvuru Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek olup, faaliyet ruhsatının süresi, kural olarak, yatırımcının faaliyet alanı ve işyerinin kiralanmış veya satın alınmış olmasına vb. çeşitli ölçütlere bağlı olarak 10-30 yıl arası değişebilmektedir. Ancak bazı “Özel Yatırımlar” için, Genel Müdürlükçe, faaliyet ruhsatı 49-99 yıl için de verilebilir. Belirtmek gerekir ki; ruhsat süresinin dolmasının ardından Genel Müdürlüğe başvurmak suretiyle yeniden faaliyet ruhsatı alınması mümkündür. Faaliyet ruhsatı için yalnızca, tıpkı ilk kez ruhsat alınmış gibi, 5.000 ABD Doları ödenmesi yeterlidir.

Serbest Bölgelerin yatırımcılara sağladığı başlıca avantajlar şunlardır:

 • Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır.
 • Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin % 85 ve fazlasını yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Dolayısıyla %25-40 oranında ucuz işçilik sağlanır.
 • Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye'ye vergilendirilmeden ve serbestçe transfer edilebilmektedir.
 • Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Şöyle ki; Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Bunun yanı sıra serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.
 • Kabul kredili ithalatlarda uygulanan %3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu serbest bölge içinde uygulanmaz.
 • Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.
 • Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.
 • Serbest Bölgelerde elektrik ve yakıt KDV’den muaf olduğu için, ucuz enerji kullanımı mümkündür.

Kula Hukuk Bürosunun faaliyet gösterdiği İzmir ve Çevre illerde bulunan Serbest Bölgeler şu şekildedir;

 • Ege Serbest Bölgesi (Gaziemir/İzmir): Ege Bölgesinin en önemli ticari merkezi olan İzmir Limanına, Havaalanına ve Şehir Merkezine 15 dakika mesafede bulunan Ege Serbest Bölgesi yaklaşık 250 hektarlık (2.5 Milyon m²) alanıyla İzmir’in Gaziemir ilçesinde konumlanmış bir endüstri merkezidir. 1987 tarihli Ege Sanayi Bölgesi son derece oturmuş bir operasyonel ağa sahiptir.
 • İzmir Serbest Bölgesi (Menemen/İzmir): 1984 yılında İzmir’in Menemen İlçesi Maltepe Köyü sınırları içerisinde 162 hektarlık alan üzerine kurulmuştur. İzmir Limanına, Çandarlı Limanına, Havaalanına ve İzmir şehir merkezine yakın mesafede bulunan bölge önemli bir endüstriyel merkez konumundadır.
 • Denizli Serbest Bölgesi (Çardak/Denizli): 2000 yılında Türkiye’nin en dinamik ve gelişmekte olan ticari merkezlerinden Denizli’de kurulan Denizli Serbest Bölgesi yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır.

Yabancı bir ülkede yatırım yapmak ve şirket kurmak gerek teknik gerekse hukuki bilgi gerektiren incelikli bir süreçtir. Bu sürecin o ülkenin hukuk sistemini ve piyasa bilgisini bilen işinin ehli kişilerce yürütülmesi yatırımın başarıya ulaşmasında olmazsa olmaz niteliktedir. Kula Hukuk Bürosu olarak Şirketler Hukuku ve Yatırım Hukuku konusunda uzman ve çok yönlü ekibimizle yıllardır yerli ve yabancı birçok şirketin yatırımlarını yönlendirmekte ve hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Eğer siz de serbest bölgelerin avantajlarından faydalanmak istemekteyseniz bizimle iletişime geçmenizi kuvvetle tavsiye ederiz.

 

Kula Hukuk Bürosu olarak bizlere web sitemizin iletişim bölümünden, [email protected] e-posta adresimizden veya +90 232 435 06 04 numaralı telefondandan ulaşabilirsiniz. 

İlgili Yayınlar
 • Hukuk Check Up
 • Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
 • Yatırımcılar İçin İzmir Serbest Bölgeler Rehberi
 • Moritanya ve Türkiye Arasında İşbirliği Anlaşması
 • Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşletmelere Sağlanan Destekler
 • Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu