Anonim ve Limited Şirket Karşılaştırması

Anonim ve Limited Şirket Karşılaştırması
 • Limited Şirketlerde ortak sayısı 50’yi aşamazken, Anonim Şirketlerde böyle bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Limited şirket, 10.000-TL esas sermaye ile kurulabilirken, Anonim Şirketler en az 50.000-TL esas sermaye ( veya 100.000-TL kayıtlı sermaye) ile kurulabilir.
 • Limited Şirketlerde kayıtlı sermaye sistemi yoktur. Anonim Şirketlerde kayıtlı sermaye sistemi mevcuttur. Bu sayede kayıtlı sermaye yapısına sahip Anonim Şirketlerde, sermaye arttırımı yönetim kurulu kararıyla yapılabilirken, Limited Şirketlerde sermaye arttırımı ancak genel kurulda 2/3 çoğunlukla yapılabilir.
 • Limited Şirketlerde şirketin yönetimi müdür/müdürler kurulu tarafından yerine getirilirken, Anonim Şirketlerde bu görev yönetim kuruluna aittir.
 • Hisse devirleri Limited Şirketlerde imzaları noterden onaylı yazılı sözleşme, ortaklar kurulu kararı ve ticaret sicile tescil ve pay defterine kayıt ile mümkün olurken, Anonim Şirketlerde payın devri sadece devir sözleşmesiyle veya «sözleşmede aksine hüküm yoksa» pay senetlerinin devriyle mümkündür.
 • Anonim Şirketlerde halka arz mümkünken, Limited Şirketlerde bu mümkün değildir.
 • Anonim şirketler tahvil ( borç senetleri) çıkartabilirken, Limited Şirketlerde bu mümkün değildir. Anonim şirketler bu sayede borçlanabilir.
 • Anonim Şirketlerde yönetimin devri ( veya belli konularda devri) mümkünken, Limited Şirketlerde müdürler veya müdürler kuruluna böyle bir yetki/hak tanınmamıştır.
 • Limited Şirketlerde, şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından ortakların doğrudan şahsi sorumlulukları varken, Anonim Şirketlerde ortakların kamu alacaklarından sorumluluğu bulunmamaktadır. Anonim Şirketlerde, şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından sorumluluk yöneticilerdedir.
 • Limited Şirketlerde, mahkeme yoluyla, şirketten çıkma, bir ortağın şirketten çıkartılması veya ortakların şirketin feshini istemesi kanunen mümkündür. Anonim Şirketlerde ise, ortakların şirketin feshini istemesi veya mahkeme kararıyla ortağın şirketten çıkartılması ( sermaye borcunu ödememesi hali dışında) mümkün değildir.
 • Anonim Şirketlerin sermayesi 250.000-TL ve üzerinde ise, bir avukatla sözleşme yapma zorunluluğu vardır, ancak Limited Şirketlerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
 • Hukuk Check Up
 • Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
 • Yatırımcılar İçin İzmir Serbest Bölgeler Rehberi
 • Moritanya ve Türkiye Arasında İşbirliği Anlaşması
 • Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşletmelere Sağlanan Destekler
 • Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu