Emlak Komisyoncuları ve İşyeri Ruhsatı

Emlak Komisyoncuları ve İşyeri Ruhsatı

Emlak Komisyonluğu'na ilişkin Yargıtay ve Danıştayın farklı kararları bulunmaktadır.
Esas olarak bu konuda uyuşmazlık iki ayrı noktada ortaya çıkmıştır.

1. Emlak Komisyonculuğu Yapacak kişinin Belediye'den alacağı ''İşyeri Açma ve Çalıştırma'' ruhsatı,

2. Emlak Komisyonculuğu Yapacak kişinin bu işi yapacağı yerin bir apartman-site  de olması ve niteliğinin mesken olması halidir.

Bu iki noktada yargı kararlar çelişmektedir.

Danıştay ''Emlak Komisyonculuğu Büro Niteliğindedir tıpkı avukatlık gibi'' diyerek kat maliklerinin rızasını ARAMAMAKTADIR.

ÖZET: Emlak bürosunun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte sayılan işyerlerinden olmadığı, büro niteliğinde işyeri olduğu bu tür işyerleri için de kat maliklerinin muvafakati aranmayacağı hususu gerek idare mahkemeleri gerekse de bu kararları temyizen inceleyerek onayan Danıştay kararları ile de istikrar kazanmıştır.(DANIŞTAY 8.DAİRESİ,2003/4104 KARAR,15.10.2003 TARİH)

Yargıtay ise ‘’emlak bürosu şeklindeki kullanımının mesleki büro faaliyeti olarak nitelendirilmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR. Kat maliklerinin oybirliği gerekir.

------Belli meslek mensuplarının münferiden kendi emeğiyle yürüttüğü faaliyetler, meskende yapılabilecek büro hizmetleri olarak kabul edilebilir ise de, bu nitelikte olmayan her tür ticari faaliyet (emlak bürosu şeklindeki kullanım) meskende yürütülebilecek büro faaliyeti olarak kabul edilemez. Yargıtay uygulamalarında, meskene dönüştürme istemi ve kararının, tanınan sürede yerine getirilmemesi durumunda, kiracının tahliyesini de içerdiği kabul edilmektedir. ( 18. HUKUK DAİRESİ,E. 2002/7572,K. 2002/10144,T. 22.10.2002)

------Kaldı ki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 24. maddesi uyarınca kiralananın emlak komisyonculuğu işi için kullanılması tüm kat maliklerinin muvafakatına bağlıdır. (YARGITAY,6. HUKUK DAİRESİ,E. 1997/650,K. 1997/838)

şeklinde karar vermektedir.

Mevcut bu duruma göre ise ortaya şu çıkmaktadır;

Emlak Komisyoncusu, eğer belediyeden kat maliklerinin onayı olmadığından ruhsat alamıyorsa Danıştayın Kararına dayanarak bu talebini desteklemeli gerekirse dava açmalıdır.


Diğer yandan, eğer kat malikleri, mesken niteliğindeki katta halen emlak komisyoncusu olarak çalışan kişinin buradan tahliyesini isteyebilirler.

Emlak komisyoncusu olarak mesken niteliğinde bir işyeri için kat malikleri ile tahliye veya müdahalenin önlenmesi gibi bir durumunuz-çekişmeniz varsa ne yazık ki yargıtayın pek lehe kararı yok, oysa sorun belediyeden ruhsat almaksa, bu aşılabilir. Fakat her ikisi aslında birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğundan mesken niteliğinde olan katta bu işi yapılacaksa kat maliklerinden oybirliği almak kesin çözüm olacaktır.

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Borçtan Kurtulma
  • Kira Tespit Davası
  • Menfi Tespit Davası
  • 30.04.2021 Tarihli, Çeklerde İbraz Sürelerinin Uzamasına Dair Değerlendirme
  • İnternetten Satışlar Hakkında
  • Koronavirüs (COVID-19) Sebebiyle Alınan Tedbirlerin Kira Sözleşmelerine Etkisi