Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

Kısa süreli konut kiralama işlemleri ülkemizde özellikle sahil kasabalarında yazlık kiralama şeklinde yıllardır yapılagelmektedir. Son dönemde, çeşitli internet sitelerinin (Sahibinden, Airbnb v.b.) de katkısıyla, yerli ve yabancı turistlerin gidecekleri şehirde otel yerine, bu şekilde kısa süreli, ön ödemeli ev kiralaması yapması popüler hale gelmiştir. 

Bu konuda yaşanan sorunlar için, otellerin ve apartman sakinlerinin de şikayetleri üzerine Turizm Bakanlığı ve Meclis çalışmaya başlamış ve 25.10.2023 tarihinde onaylanarak Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 02.11.2023 tarihinde Resmi gazetede yayınlanmıştır. Kanunun yürürlük tarihi 01.01.2024 olarak belirlenmiştir. 

Düzenlemeye dair bazı detayları sizlerle paylaşıyoruz..

Turizm Amaçlı Kiralama Nedir?

Konutların 100 günden az kiralanması ‘’Turizm Amaçlı Konut Kiralaması’’ kapsamına girmiştir. Yani tek seferde 100 günden fazla olan kiralamalar bu kapsama girmemektedir.

**Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya vermek yasaklanmıştır. Bu süre aşılırsa yüz bin Türk lirası idari para cezası verilmektedir.

Hangi Taşınmazlar “Turizm Amaçlı Kiralama” Yapılabilir?

Sadece, Tapu sicilinde konut amaçlı kayıtlı olan veya üzerinde konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunan her türlü bağımsız bölümler kiralanabilmektedir. 

Turizm Amaçlı Kiralamayı Kimler Yapabilir? 

Sadece konutun mülkiyetine sahip olan veya konutu intifa hakkı ya da üst hakkı sahibi kişiler/şirketler bu işlemi yapabilirler. 

**Kiracıların (sözleşmede yetki olsa bile) yapması (alt kira) yasaklanmıştır. 

Turizm Amaçlı Kiralama İçin Yasal İzin-Onay Gerekir mi?

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu hale gelmiştir. İzin belgesini Bakanlık (Kültür ve Turizm Bakanlığı) veya konutun bulunduğu ildeki valilik vermektedir. Bu izin belgesini gösteren plaket konutun girişine asılmak zorundadır. İzin belgesi ve plaketin ücreti bakanlık tarafından belirlenecektir.

Turizm amaçlı kiraya verilecek konut, birden fazla taşınmazın bulunduğu bir binada ise, binanın (apartmandaki) tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunludur. 

**Yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu rezidanslar için bu koşul aranmayacaktır. 

İzin Belgesi Alınmadan Kiralama Yapılırsa Ne Olur?

Kiralama yapılan her bir konut için yüz bin Türk lirası (2024 yılı için) idari para cezası uygulanır. İzin belgesi alınması için on beş gün süre verilmektedir. Bu sürede izin belgesini almadan turizm faaliyetine devam edenlere ise beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanmakta ve tekrar bir kez daha on beş gün süre verilmekte olup izin belgesi hala alınmadan faaliyet devam ediliyorsa bu defa idari para cezası bir milyon Türk lirası olacaktır.

Konutun İlana Aykırı Olması Durumunda Yaptırım Var Mıdır?

Konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

 

Kula Hukuk Bürosu olarak, konutların turizm amaçlı kiralanması konusunda alt mevzuatların       (yönetmelik, tebliğ ve yönergeler ) oluşması ve uygulamasını takiben bu yazımız güncellenecektir.

İlgili Yayınlar
  • Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması
  • Kamu İhalelerine Karşı Başvuru Yolları
  • Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi
  • Vekillikten Çekilme Dilekçesi
  • Bilirkişi Raporuna İtiraz
  • Sosyal Medya Çekilişi