Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir?

03.07.2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan fakat yurtdışında ikamet eden Gerçek kişilere verilen her türlü sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterebilmek için Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olma şartı getirilmiştir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesini Kimler Alabilir?

Söz konusu yönetmeliğe göre, 13.07.2018 yılından itibaren özel hastaneler, tıp merkezleri, muayenehane olan doktorlar, poliklinikler gibi sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının faaliyetlerine devam edebilmeleri için yönetmelikte belirlenen şartları yerine getirip Sağlık Bakanlığından yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmeliğine göre, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin alınabilmesi için Özel Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşları için istenen belge ve şartlar farklıdır. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

  • Özel sağlık kuruluşları Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Özel sağlık kuruluşları Sağlık Turizmi Yetki Belgesi için birtakım şartlar belirlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre, yetki belgesi almak isteyen özel kuruluşlar, kalite standartları değerlendirilmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır. Ayrıca, özel sağlık kuruluşunca bir sağlık turizmi birimi oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu birimde diploma ve yabancı dil şartı aranmakta olup oluşturulan birim Sağlık Bakanlığına bildirilmelidir. Tüm bunlarla birlikte, hasta modülü oluşturulup yabancı hastalara yapılan tüm işlemler açıkça belirtilmeli ve bu sistem üzerinden takibi yapılmalıdır. Yine yabancı hastaların kolayca erişip söz konusu sağlık turizmi hakkında gerekli bilgileri öğrenebileceği bir web sitesi oluşturulmalıdır. Yönetmelik kapsamında web sitesinin yabancı hastaların, doktorların liste ve lisans bilgilerine ulaşabilecekleri ve ilgili kuruluşa rahatlıkla ulaşabilecekleri bir sistem oluşturmaları beklenmektedir.  Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak isteyen özel sağlık kuruluşunun ilgili belge ve evraklarının hazırlanıp Sağlık Bakanlığına başvurması gerekmektedir.

  • Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşları Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşları yetki belgesi için acenteler A, B ve C grubu olmak üzere 3 farklı gruba ayrılmaktadırlar. Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmeliğe göre acentenin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alabilmesi için A Grubu Acente olması gerekmektedir.  Ayrıca acentenin Türkiye’de en az 3 sağlık kuruluşu ile protokol imzalaması gerekmektedir. Protokollerde bulunması gereken zorunlu unsurlar olmakla birlikte acentenin herhangi bir sağlık kuruluşu ile protokol yapması mümkün değildir. Acentenin protokol yapacağı Sağlık Kuruluşunun da söz konusu yönetmeliğe göre Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olması gerekmektedir. 

Ayrıca, ilgili yönetmelikle birlikte, acentede çalışanlar bakımından da kısıtlama getirilmiş olup yabancı dil bilen personel istihdam edilmesi şartı getirilmiştir. Bununla birlikte, yabancı dil bilen personelin yabancı dilini kanıtlaması gerekmektedir. 

Acentenin sağlık turizmi yetki belgesine sahip olabilmesi için Sağlık Bakanlığına bazı taahhütlerde bulunması gerekmektedir. Bunlar, yabancılara yönelik web sitesi kurmak, hastanın Türkiye’ye ulaşımını ve konaklamasını planlamak ve sağlamak, sağlık kuruluşlarına başvuran hasta ile ilgili bilgilendirme yapmak, sağlık sigortası yaptırmak gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte, acentenin söz konusu faaliyetleri yaparken hastanın birçok verisini kullanıp aynı zamanda paylaşacağı için KVKK kapsamında da gerekli çalışmaları yapıp önlemlerini almalıdır.

Cezai Sorumluluk 

Özel Sağlık Kuruluşunda yetkinlik kriterlerine aykırılık veya kayıt, bildirim yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya fiyat tarifesine aykırı ücret alındığı tespit edilirse ilk tespitte Bakanlık yazılı uyarıda bulunur ve aykırılıkların giderilmesi için 1 ay süre verilir. Ancak aykırılıkların 2. kez tespitiyle birlikte sağlık tesisine idari para cezası verilir ve eksikliklerin giderilmesi için son 1 ay süre verilir. Aykırılıkların devam etmesi halinde ise 1 yıl süre ile tesisin sağlık turizmi faaliyetleri durdurulur. 1 yılın sonunda hala aykırılıklar devam ediyorsa Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi iptal edilir. 

Aracı kuruluşun yetkinlik kriterlerine aykırılığın olması halinde ve bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin sağlanmaması halinde ise ilk tespitin halinde yazılı uyarıda bulunulur. İkinci tespitte ise aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi faaliyeti bir yıl süreyle durdurulur ve üçüncü tespitte ise uluslararası sağlık turizm belgesi tamamen iptal edilir.

Acente veya özel sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığından Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaksızın faaliyetlerine devam etmeleri halinde ise Valilikçe faaliyet derhal durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması
  • Kamu İhalelerine Karşı Başvuru Yolları
  • Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi
  • Vekillikten Çekilme Dilekçesi
  • Bilirkişi Raporuna İtiraz
  • Sosyal Medya Çekilişi