Sosyal Medya Çekilişi

Sosyal Medya Çekilişi

Sosyal medya platformları her geçen gün daha çok sosyal yaşamın ve iş dünyasının ayrılmaz parçası halinde gelmektedir. Kampanya ve tanıtımlar için sosyal medya platformları üzerinden yapılan çekilişler de bu dünyanın en güncel konularındandır. Şirketlerce ve sosyal medya fenomenlerince büyük yatırımlar yapılan ve karşılığı nakit olmayan sosyal medya çekilişleri, kural olarak Milli Piyango İdaresinin sorumluğuna ve iznine tabii kılınmıştır.

Çekilişlerde İzin İstisnaları Nelerdir?

Milli Piyango İdaresinin piyango ve çekilişler hakkındaki 4.10.2006 tarihli yönetmeliğine göre bu çekilişlerin bazıları izne tabi değildir. Bu istisnalar ilgili yönetmeliğin ikinci maddesinde belirtilmekle birlikte, en belirgini 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4. maddesinin e fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, 2021 yılı için çekiliş ikramiyesi rayiç bedeli KDV + ÖTV dahil toplam 154,06-TL’nin altında kalan çekilişler izne tabi değildir. Bu tutar her yıl değişmekte ve güncellenmektedir. Ancak verilecek olan ikramiye nakit para ise, bu tür çekilişler miktara bağlı olmaksızın her zaman Milli Piyango İdaresinin iznine tabidir.

Sosyal medya platformlarında yapılan idarenin iznini gerektirmeyen çekilişlerde de yönetmeliğin diğer hükümleri geçerlidir. Buna göre, çekiliş kuralları için birkaç madde belirleyip ne tür bir içerikle bunu yapacağınızı ve kazananı nasıl duyurmak istediğinizi belirlemeniz gerekir. Çekilişin bütün koşulları kişilere açıkça önceden sunulmalıdır. Detaylar, şartlar ve sonuçlar objektif ve belirlenebilir olmalıdır.

Çekiliş İzni Nasıl Alınır?

Yönetmelikte belirtilen istisnaların dışında kalan durumlar için çekilişi düzenleyecek olan kişi veya kuruluşların Milli Piyango İdaresine bizzat ya da vekilleri aracılığı ile başvurması gerekir. Çekiliş izni başvurusu, duyurudan en az 15 gün önce yapılmalı ve çekiliş ile verilecek olan ikramiyelerin toplam rayiç bedelinin %10 fazlasına denk gelecek tutar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığına teminat olarak yatırılmalıdır. %110 oranında teminatın yanında izin için ayrıca; rayiç bedelin %10’u oranında izin bedelinin idare hesabına yatırılması; dilekçe ile gerekli eklerini içermesi beklenen başvuru belgelerinin eksiksiz şekilde idareye teslimi gerekir. Bu kapsamda, ikramiye rayiç bedelinin %110’unu taahhüt eden teminat miktarı çekiliş sonrası geri alınabilecektir.

Fax yolu ile ya da evrakların tamamının genel müdürlüğe gönderilmesi ile başlayacak izin sürecinde avukat danışmanlığı almak sürecin sorunsuz ilerlemesine ve olası aksiliklerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Çekiliş İzni Belgeleri Nelerdir?

 • Düzenleyen bilgilerini, çekilişe katılma şekil ve şartlarını, kampanya başlangıç-bitiş-kapsam, yer ve saatlerini, çekiliş saat-adres-platformunu, sonuç ilan şekillerini, talihli başvuru tarihlerini ve teslim tarihlerini, ikramiye cins marka model KDV+ÖTV dahil birim ve toplam değerlerini, irtibat kişisi bilgilerini ve belirtilmesi gereken diğer huşuları içeren imzalı başvuru dilekçesi,
 • İkramiye rayiç bedelinin %110’unu kapsayan teminata ilişkin belge,
 • İkramiye rayiç bedelinin %10’u oranında izin bedelinin yatırıldığına ilişkin belge,
 • Çekiliş gerçek kişilerce düzenleniyor ise sabıka kaydı belgesi / kuruluşlarca düzenleniyor ise başvuru yapan için noter onaylı imza sirküleri,
 • İkramiye konusu eşya veya taşıt ise marka-model-güncel satış değeri-ÖTV-KDV belirten indirimsiz fatura veya proforma/seyahat veya hizmete ilişkin ise bilgilerin tümü-ücretleri ve KDV tutarı içeren sözleşme veya fiyat teklifi/gayrimenkul ise tapu senedi veya satış vaadi sözleşmesi-güncel değer ekspertiz raporu,
 • Milli Piyango İdaresi sitesinde bulunan taahhütname metninin imzalı sureti,
 • Diğer ilgili mevzuatlar gereği alınması zorunlu izin belgeleri

 

Bu belgeler kuruma teslim edildikten sonra başvurular idare tarafından incelecek ve ilgili şartları taşıyanlara piyango/çekiliş düzenleme izni verilecektir.

Çekilişlerin Noter Huzurunda Gerçekleştirilmesi Zorunlu Mudur?

İlgili yönetmeliğin 18.maddesinde düzenlendiği üzere çekiliş sonucunda ikramiye kazanan talihliler en az üç örnek tutanakla belirlenirler. Tutanaklar çekiliş heyetince imzalanır ve noter tarafından onaylanır. Bu tutanağın bir nüshası Milli Piyango İdaresine gönderilmelidir.

İzinsiz Çekiliş Yaptırımı Nedir?

4.10.2006 tarihli Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar Ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’e göre, yönetmelik kapsamına aykırı hareketlerden birini veya birkaçını yapanlar iki yıl boyunca çekiliş düzenleyemeyeceklerdir. Yönetmelik hükümleri aleyhine ikinci kez ihlalde bulunulması halinde ise bu süre iki katına çıkacaktır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılan hallerden birinin mevcudiyeti halinde konuda ayrıca işlem yapılabilir.

 

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
 • Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması
 • Kamu İhalelerine Karşı Başvuru Yolları
 • Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi
 • Vekillikten Çekilme Dilekçesi
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz
 • Sosyal Medya Çekilişi