Yabancılar için Türkiye'de Evlilik Rehberi

Yabancılar için Türkiye'de Evlilik Rehberi

Evlenme Şartları ve Ehliyeti Bakımından:

Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki millî hukukuna tâbidir.  Yani, kendi ülkesinde reşit olmayan birinin herhangi başka bir ülkede yapacağı evlilik bakımından ehliyeti bulunmamaktadır.

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri (Elçilikler ) önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler. Yani; Türk-Alman evlenecek ise evliliğin Türk resmi memurunca şahitler huzurunda gerçekleştirilmesi gerekirken; iki Alman'ın Türkiye'deki Alman Büyükelçiliğinde evlenmesi gerekmektedir. Alman-Rus çiftin ancak ortak yerleşim yeri Türkiye ise Türk makamları önünde evlenebilirler.

Müracaat İçin Gereken Belgeler:

 • Yabancı uyruklu vatandaşlar bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları Türkçe Bekârlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç)  müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliğinin bulunmaması halinde; belgenin o ülkenin Türkiye'deki bir temsilciliğinin onyı ile, noter onaylı Türkçe çevirisi yapılıp temsilciliğin bulunduğu Valilikçe onaylandıktan sonra; fakat belge o ülkenin Ankara'daki temsilciliğince verilmiş ise noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra, kabul edilerek işleme alınır. En önemlisi de belgede mutlaka “evlenmesinde yasal bir engel yoktur” ifadesi içermesi gerekmektedir. Ayrıca, Evlenecek kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.
 • Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi (o ülkenin Türkiye'deki Büyükelçiliği’nden de alınabilir) getirecektir. Yabancı uyruklular evlenme ehliyet belgelerini ve doğum belgelerini kendi ülkelerinden getirecekler ise o ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği'ne onaylatacaklardır. 
 • Pasaportlar,Türkçe tercümesi ile birlikte notere tasdik ettirilmelidir.Vize süresi dolmuş olan pasaportlar için kesinlikle işlem yapılamaz.
 • Çift Türkçe bilmiyor ise, Evlenme Beyannamesi doldurulduktan sonra çiftlerin kendi dillerine tercüme edilerek noterden onaylatılacaktır. Ayrıca, müracaatta ve nikâh esnasında yeminli tercüman getireceklerdir.
 • Çiftler herhangi bir sağlık ocaklarından evlilik için sağlık raporu alacaklardır. Sağlık ocağından alınan sağlık raporu Sağlık Gurup İlçe Başkanlığı’nda mühürlettirilecek.
 • Tarafların altışar adet fotoğrafı (polaroid, renksiz, fotokopi fotoğraf kabul edilmez.)

 NOT: Eksik evraklarla müracaat kesinlikle kabul edilmez. Başvuruya çiftlerin bizzat gelmesi gerekmektedir. Tüm evrakın kanuni geçerlilik süresi 6 aydır.  


Evlilik Sözleşmesi 

Noterce onaylanmış sözleşme metnine ek olarak tarafların kimlikleri, 3 adet vesikalık fotoğrafları ve yabancı ülke vatandaşı olanların pasaportlarının yeminli ve onaylı tercümesi gerekli ve yeterlidir.

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye'de Boşanma Rehberi 

Yabancılık unsuru dendiğinde akla birden fazla durum akla gelmektedir.

Her iki taraf da aynı yabancı ülkenin vatandaşı olabileceği gibi( Alman-Alman), farklı iki yabancı ülkenin vatandaşları olabilirler(Alman-Rus). Bunun yanı sıra, taraftardan sadece birinin yabancı ülke vatandaşı olması da mümkündür( Türk-Alman).

O halde, boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri,  ilk durumda(Alman-Alman) eşlerin müşterek millî hukukuna(Alman Hukuku) tâbidir.

Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde( Örneğin; biri Alman diğeri Rus ise ) müşterek mutad mesken hukuku (birlikte yaşadıkları yer) Türkiye ise Türk hukuku uygulanır.

Eşlerin yerleşim yeri (ortak mutad mesken) Türkiye`de ise; Örneğin; Alman-Rus eşlerin yerleşim yeri Türkiye'de ise Türk Mahkemelerinde boşanabilirler.

Eşlerin yerleşim yeri Türkiye'de değil ise; Bu durumda. vesayet, kayyımlık, kısıtlılık, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları ilgilinin Türkiye'de sakin olduğu yer, sakin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesince verilir.

Mal Rejimi

Evlilik malları MADDE 15 – (1) Evlilik malları hakkında eşler evlenme anındaki mutad mesken veya millî hukuklarından birini açık olarak seçebilirler; böyle bir seçimin yapılmamış olması hâlinde evlilik malları hakkında eşlerin evlenme anındaki müşterek millî hukuku, bulunmaması hâlinde evlenme anındaki müşterek mutad mesken hukuku, bunun da bulunmaması hâlinde Türk hukuku uygulanır. (2) Malların tasfiyesinde, taşınmazlar için bulundukları ülke hukuku uygulanır. (3) Evlenmeden sonra yeni bir müşterek hukuka sahip olan eşler, üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak üzere, bu yeni hukuka tâbi olabilirler.

Yurt dışında boşanma, nafaka, mal rejimi tasfiyesi gibi davalar açılıp karara bağlandıktan sonra,

Türkiye’de mal paylaşımı için, yabancı mahkemelerce verilen bu kararın Türkiye’de tanıma ve tenfizi işlemlerinin de yapılması gerekmektedir.

Aksi takdirde yurt dışında mahkemece verilen mal rejimi tasfiyesi kararı sadece kararın verildiği ülkeyi bağlayacak; Türkiye’de mal paylaşımı imkânı olmayacak zira Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemleri yapılmadıkça Türkiye’de icra kabiliyeti (uygulanabilirliği) olmayacaktır.

Türkiye’de mal paylaşımı için; Taraflar başka bir mal rejimini seçtiklerini ileri sürmediklerine göre, evlenme tarihinden 4721 sayılı TMK.nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, (743 sayılı TKM. M. 170) bu tarihten mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı tarihe kadar ise yasal edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler.

 

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
 • Türkiye'de Turizm Yatırımı
 • Bankaya Para Yatırma Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 • Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurması
 • Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Satın Alması ve Satması
 • Yabancıların Yurtdışından Altın Getirmesi Mümkün Mü?
 • Türk Vatandaşlığının Yatırım ve Mevduat Getirme Yoluyla Kazanılması