Yabancıların Yurtdışından Altın Getirmesi Mümkün Mü?

Yabancıların Yurtdışından Altın Getirmesi Mümkün Mü?

03.03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında yabancıların yurtdışından gelirken altın getirmesine ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve ülkemize giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberinde bir takvim yılı içerisinde kendisinin maliki olduğu en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altını ülkemize getirmeleri serbesttir.

Bu kapsamda ülkemize getirilen standart işlenmemiş altınlar Borsa İstanbul A.Ş tarafından yayımlanan Rafineler Listesinde yer alan rafinelerce üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya amblemini, ismini taşıması zorunludur. Bu listeye Borsa İstanbul A.Ş internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ülkemize getirilirken Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu doldurularak yetkili gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir. Bu işlemler için yetkili gümrük idaresi İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü'dür.

Varlık Barışı Nedir, Nasıl Başvurulur ve Koşulları Nelerdir?

Varlık Barışı 27 Kasım 202 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu‘na eklenen geçici madde 93 ile varlık barışına ilişkin yeni düzenlemeler gelmiştir. Başvuru süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Varlık Barışıyla gerçek ve tüzel kişilere yurt dışında ve yurt içinde bulunacak varlıklarını kayda alma ve bazı avantajlardan yararlanma olanağı verilmiştir. Düzenlemeye göre yurda getirilecek veya kayda alınacak varlıkların belirli bir tarihten itibaren sahip olunduğuna dair herhangi bir ispat koşulu yoktur.

Yurda getirilecek veya kayda alınacaklar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve/veya yurt içinde bulunan içerisinde para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları taşınmazlardır. 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki aracı kurumlara ve bankalara beyan edilmesi gerekmektedir. Bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki aracı kurumlara transfer edilmesi gerekmektedir.

Düzenleme kapsamında bulunan yurt dışındaki varlıklardan 17.11.2020 tarihi itibariyle 30.06.2021 tarihine kadar kanuni defterlerde yazılan borcun kapatılmasında kullanılıp defterden düşülürse borcun ödenmesinde kullanılanlar varlık barışına konu olmaz.

Her iki yerde de bulunan varlıklar için herhangi bir vergi öngörülmemiştir. Varlık Barışında yararlanılması sonucunda Türkiye’ye getirenler için vergi incelemesi vergi tarhiyatı da öngörülmemiştir. Yabancı vatandaşlar Türkiye'de taşınmaz satın alabilir mi veya satabilir mi gibi konularda da bilgi edinmek isterseniz Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Satın Alması ve Satması yazımıza göz atabilirsiniz.

 

** Bu çalışma, Kula Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanıma muvafakatimiz bulunmamaktadır. Görüş ve önerileriniz için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yayınlar
  • Türkiye'de Turizm Yatırımı
  • Bankaya Para Yatırma Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması
  • Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurması
  • Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Satın Alması ve Satması
  • Yabancıların Yurtdışından Altın Getirmesi Mümkün Mü?
  • Türk Vatandaşlığının Yatırım ve Mevduat Getirme Yoluyla Kazanılması