website logo

Yayınlar ve Çalışmalar

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

11 Kasım 2019 tarihli resmi gazete de yayınlanan 20 Temmuz 2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ''İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar''ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ''1 milyon ABD Doları'' ibaresi ''500 bin ABD Doları'' şeklinde değiştirilmiştir.

Sosyal medyada paylaş