website logo

Yayınlar ve Çalışmalar

Anonim Ortaklıklara Hakim Olan İlkeler

Anonim Ortaklıklara Hakim olan İlkeler 1.Çoğunluk İlkesi (‘Toplantıda Mevcut Oyların Çoğunluğuyla Karar Alma’…) 2.Sermayeye Katılma Oranına Göre Haklardan Yararlanma İlkesi (oy hakkı, kâr payı, tasfiye payı…) 3.Malvarlığının Korunması(sermayenin korunması, peşin ödemeler, tamamlatılması, yedek akçeler, ...

devamı

Anonim Şirketlerde Denetim

ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM DENETİM TEMEL İLKELERİ 1.Dışardan denetim ilkesi 2.Bağımsızlık ilkesi 3.Profosyönellik ilkesi 4.Bütünsellik ilkesi 5.Doğrudanlık ilkesi 6.Süreklilik ilkesi 7.Başka görev alma yasağı 8.Sır saklama ve rotasyon ilkesi...

devamı

Anonim ve Limited Şirket Karşılaştırması

ANONİM ŞİRKET -LİMİTED ŞİRKET KARŞILAŞTIRMASI • Limited Şirketlerde ortak sayısı 50’yi aşamazken, Anonim Şirketlerde böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. • Limited şirket, 10.000-TL esas sermaye ile kurulabilirken, Anonim Şirketler en az 50.000-TL esas sermaye ( veya 100.000-TL kayıtlı sermaye) ile kurulabilir. • Limited Şirketlerde kayıtlı ...

devamı

Tıbbi Vasiyet

Tıbbi vasiyet aslında, ötenazi de dahil, tıp hukukunda en önemli tartışma başlığı olan ‘’tıbbi müdahalede hastanın rızası’’ konusunun bir alt başlığıdır. Kişinin bu konuda doğru ve yeterli bilgilendirilmesi, tıptaki yeni gelişmelerin vasiyete etkisi, tıbbi vasiyete hastanın veya hastalığın hangi anında ve hangi konularda başvurulması gerektiği, tı...

devamı

Emlak Komisyoncuları ve İşyeri Ruhsatı

Emlak Komisyonluğu'na ilişkin Yargıtay ve Danıştayın farklı kararları bulunmaktadır. Esas olarak bu konuda uyuşmazlık iki ayrı noktada ortaya çıkmıştır. 1-Emlak Komisyonculuğu Yapacak kişinin Belediye'den alacağı ''İşyeri Açma ve Çlaıştırma'' ruhsatı, 2-Emlak Komisyonculuğu Yapacak kişinin bu işi yapacağı yerin bi...

devamı

İş Sözleşmeleri

Türk Hukukunda idari yargı ile adli yargı çalışma alanları farklıdır.İdare mahkemleri ve onların üst mahkemesi olarak Danıştay,genel olarak devlet-şahıs devlet-devlet uyuşmazlıklarına dair konuları inceler.Adli mahkemeler ve onların üst mahkemesi olarak Yargıtay ise şahıslar arasındaki uyuşmazlıkları konu edinmiştir....

devamı

Limited Şirketler

Limited Şirketler Hakkında Hukuki Yazılar ...

devamı

Anonim Şirketler

Anonim Şirketler Hakkında Hukuki Paylaşımlar ...

devamı

Kambiyo Senetleri ve Kambiyo Hukuku

Çek Poliçe Bono Hakkında Hukuki Paylaşımlar ...

devamı

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Hakkında Paylaşımlar ...

devamı

Adi Ortaklık,Joint Venture, Konsorsiyum

Türk Ticaret Kanununda sayılan şirketlerin dışında kalan ve ticaret kanununda tanımlanmayan adi ortaklık, Türk Borçlar Kanununda ayrıca ve açıkça düzenlenmiştir. Bununla birlikte,her ne kadar Türk Ticaret Kanununda ve Borçlar Kanunda veya başkaca bir kanunda açıkça tanımlanmasa da, günümüz ticaret hayatınında sıklıkla karşılaşılan joint venture ...

devamı

Elektronik Ticaret Hukuku ( e-ticaret )

E-Ticaret Hukuku Ticaret hayatı, gelişen ve değişen dünyayla birlikte büyük bir değişime uğradı. Hayatımızın vazgeçilmezi olan bilgisayar ve mobil araçlar, artık satınalma ihtiyaçlarımıza da aracılık etmeye başladı. Hatta öyle ki, bu alana yapılan yatırımlar pek çok sanayi kuruluşunu dahi geride bırakmaya başladı. Bu açıdan e-ticaretin yeni ve ...

devamı

Adi Ortaklık,Joint Venture, Konsorsiyum

Türk Ticaret Kanununda sayılan şirketlerin dışında kalan ve ticaret kanununda tanımlanmayan adi ortaklık, Türk Borçlar Kanununda ayrıca ve açıkça düzenlenmiştir. Bununla birlikte,her ne kadar Türk Ticaret Kanununda ve Borçlar Kanunda veya başkaca bir kanunda açıkça tanımlanmasa da, günümüz ticaret hayatınında sıklıkla karşılaşılan joint venture ...

devamı

Online İtibar ve Hukuki Koruma

Online İtibar Koruma İtibar kavramı pek çok unsuru bir arada bulundurur. İnsanların yanı sıra şirketlerin, derneklerin veya vakıfların da bir itibarı vardır. İtibarın zedelenmesi kimi zaman manevi, kimin zaman da maddi kayıplar yaşatır. İnternetin hayatımıza kattığı kolaylıkların yanında,itibar konusunda olduğu gibi,engellemesi ve kontro...

devamı

Konkordato'da Yeni Sistem

Konkordato'ya ilişkin yasal düzenlemeler yenilenerek, iflas ertelemede yaşanan sorunlar bu şekilde giderilmeye çalışıldı. Uygulamada konkordato kurumunun pek de kullanılmayan bir yol olduğu ve iflas erteleme kurumunun da giderek daha fazla kötü niyetli kullanılmaya başlandığı göz önüne alındığında düzenlemenin uygulamaya farklı bir boyut kataca...

devamı

Yabancılar İçin Türkiye'de Evlilik Rehberi

Bu yazımız, Türkiye'de yabancıların evlenmeleri hakkında kısa ve önemli bilgiler içermektedir. Yabancılar için bir rehber niteliğinde olan bu bilgiler, yabancıların Türk kamu makamlarının evlilik ve nikah prosedürleri hakkında bilgiler içermektedir. ...

devamı

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. Hukuki uyuşmazlığı gidermeye yardımcı olacak Kaza tespit tutanağındaki yukarıda verilen bilgiler, olayın oluş şekli, tarafların kusurları vs...

devamı

Trafik Kaza Tutanağı Nedir ?

Karışan araçlarda sadece maddi hasar oluştuğunda, araç sahiplerinin anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. Sadece maddi hasarın meydana geldiği kazalarda taraflar kendi aralarında anlaşamazlarsa, kaza tutanağını polis veya jandarma da tutabilir. Eğer ki kazada maddi hasarın yanı sıra ölüm, ...

devamı