website logo

Yayınlar ve Çalışmalar

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇLARINDA 2020 AFFI

Yaşanan gelişmelerin yanında tüm dünyayı etkisi altına alan ve tüm devlet ekonomilerini olumsuz etkileyen Corona (Covid-19) virüsünün ülkemiz ekonomisi üzerinde de ağır tahribata yol açacağı bir gerçektir. Buna ilişkin çalışmalar yürüten TBMM, alınan tedbirler kapsamında 7226 sayılı Torba Kanunu mecliste kabul etmiştir. 7226 Sayılı Kanun’un 49. Mad...

devamı

2020 Ceza Af Tasarısı Hakkında

Tasarı mevcut hali ile yasalaştığı takdirde infaz hukukuna ilişkin önemli değişiklikler getirecektir. Bu değişikliklerin hayatımıza yansımasını ise bir nevi üstü kapalı “Af” olarak ifade edebiliriz. Bu çalışmamızda Yasanın öngördüğü ve bizim de önem arz ettiğini düşündüğümüz başlıca değişikliklere değineceğiz. Tasarının Meclis’te oylanması sırasınd...

devamı

Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Karşı İşletmelere Sağlanan Kamu ve Özel Sektör Destekleri

Salgın nedeniyle kamu ve özel sektörün ticari işletmelere ve esnaflara yönelik teşvik, destek, hibe ve benzeri katkılarını toplu ve özet halde sizlere sunmaya çalışıyoruz. Listemiz sürekli güncellenmektedir. Detaylı bilgi için.....

devamı

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Avukatlık Kanunu’na 2008 yılında, 35’inci maddesine getirilen düzenleme ile anonim şirketlerinin esas sermaye miktarının beş katı ( 250.000 TL) veya daha fazla sermayesi olan anonim şirketler ile yapı kooperatifi üye sayısının yüz veya daha fazla olması halinde sözleşmeli avukat bulundurmak zorunlu hale gelmiştir. ...

devamı

Covid-19 (Yeni Tip Koronavirüs) Nedeniyle İş Sözleşmelerinin Askıya Alınması ve Feshi

Covid-19’un çok hızlı yayılma göstermesi, ölüm oranının yüksek seyretmesi, henüz bir aşısının veya ilacının olmaması, ülkelerin çok ciddi seyahat, sokağa çıkma, sosyal hayat yasakları karşısında, mal ve hizmet piyasalarındaki ani daralma, Dünya Sağlık Örgütü’nün bunun bir salgın hastalık durumu olduğunu açıklaması karşısında, hukuki açıdan ortada b...

devamı

İşverenin, İşyerinde, Yeni Koronavirüs ( COVID-19 ) İle İlgili Sorumluluğu Nedir?

Koronavirüsü uluslararası boyutta bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Virüsün etkilerinin azalması için işyerlerinde de bazı önlemlerin alınması bu açıdan zorunlu hale gelmiştir. ...

devamı

2020 Yılı İçin, Çek Sahipleri Adına Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

Bir çekin kısmen veya tamamen karşılıksız çıkması halinde, Çek Kanunu’na göre, çek defterini basarak çek sahibine veren bankanın belli bir tutarı alacaklıya ödemesi zorunludur. Bu miktara ise bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar adı verilmiştir. Bu miktar her yıl, yeniden değerleme oranları kapsamında güncellenmektedir....

devamı

Güven Damgası Nedir?

Online satışların her geçen gün daha da arttığı günümüz tüketici dünyasında, tüketicilere kılavuzluk adına, kamu eliyle bazı düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor. Bu noktadaki son gelişmelerden biri de e-ticaret siteleri için getirilen” Güven Damgası” olmuştur. ...

devamı

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanun’un 30. maddesiyle, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na ekleme yapılarak Değerli Konut Vergisi başlığıyla yeni bir vergi türü hayatımıza girmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre, değeri 5.000.000-TL (beş milyon Türk Lirası) ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar değ...

devamı

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

''İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilemsine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'' ile 1 milyon ABD Doları'' ibaresi ''500 bin ABD Doları'' şeklinde değiştirilmiştir....

devamı

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yıllık çalışan sayısı 50’nin üzerinde veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL üzerinde olan gerçek ve tüzel kişilerde, Veri Sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt için 30.09.2019 tarihinde sona erecek olan süreyi 31.12.2019 tarihine uzatılmasına karar verdi.Kapsamdaki gerçek ve tüzel kişilerin, Veri Sor...

devamı

Boğaz Köprülerindeki Kaçak Geçişlere Af

Karayolları Trafik Kanununa yapılan düzenlemeye göre sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 21 Aralık 2018’a kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ( Boğaziçi Köprüsü ) ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak, ödeme yapanlara da paraları ...

devamı

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk

Hukukumuzda önce tüm alanlarda ihtiyari, sonrasında iş hukukunda bazı konularda zorunlu hale getirilen alterntif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuk, ticari hayatı ilgilendiren bir kısım davalarda da zorunlu hale getirildi. Önümüzdeki yıllarda daha başka alanlarda da zorunlu olacağı düşünülen bu konuyla ilgili çalışmalarda da artmaktad...

devamı

Karşılıksız Çek Suçu Hakkında Merak Edilen Soru ve Cevaplar

Türk Hukuk tarihinde zaman zaman kaldırılması, zaman zaman yeniden gelmesi konusunda yaşanan tartışmalar sürekli devam etse de, şüphesiz 2017 ve özellikle ekonominin en çok konuşulduğu 2018 yılında karşılıksız çek suçları önemli bir gündem oluşturmaktadır. Gerek alacaklılar gerekse çek hesabı sahiplerinin karşılıklı savları karşısında, yeni çek kan...

devamı

Konkordato Talep Eden Bursa Şirketleri

Bursa'da konkordato talep eden firmalara ait bilgiler ve listeler yer almaktadır. İnegöl ve Gemlik gibi ticari hayatın yoğun yaşandığı ilçeler de dahil olmak üzere, Bursa merkez dışında Bursa ilçelerinde konkordato talep eden şirketler hakkında da bu sayfada bilgiler, komiser isimleri ve dosya numaraları gibi bilgileri bulabilirsiniz....

devamı

Konkordato Talep Eden İzmir Şirketleri

İzmir merkez ve bağlı ilçelerinde konkordato talep eden firmalar ve konkordato taleplerine ilişkin sonuçlar, konkordato komiserleri ve geçici ve kesin mühlet başlangıç tarihleri ve iflas kararları gibi bilgileri içeren sayfamızda arama da yapabilirsiniz....

devamı

Konkordato Ön Projesi

Konkordato başvurusu sırasında, İcra ve İflas Kanunu gereğince başvuru yapan kişiden talep edilen evraklardan biri olan ön proje, başvurunun temel dayanak noktalarından birini oluşturmaktadır. Nitekim gerek mahkeme-hakim gerekse alacaklılar bu ön proje ile şirketin mali durumu ve ödeme şartları hakkında bilgi sahibi olmaktadır. ...

devamı

Türk Vatandaşlığının Yatırım ve Mevduat Getirme Yoluyla Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kanunu Kapsamında Yapılan Yasal Düzenlemeyle; Ekonomik Katkı Sebebiyle yabancılar için vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazandıran asgari şartalar 19.09.2018 tarihinde değiştirilmiştir ve kolaylaştırılmıştır. Burada yazılı şartların gerçekleştiği konusuna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ...

devamı

Dövizle Yapılmış Sözleşmelerin Uyarlanması

Bu iki yeni düzenlemeyi incelediğimizde, şunlar karşımıza çıkıyor : a)Bundan sonra sözleşmelerin artık döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceği ( TL olması zorunluluğu ise bulunmuyor, bu nedenle döviz olamaz ancak TL olabileceği gibi, altın gibi değerli madenler karşılığı dahi olabilir veya TL sözleşme bedeli yapılarak, örne...

devamı

Konkordato İlan Eden Firmalar

Konkordato talep eden veya konkordato ilan eden firmaların listesi ile bu şirketlerin sektörel ve şehir bazında sıralaması ve karşılaştırılması konusunda hazırlanan yazı dizisidir. Farklı sayfalarda detaylı bilgileri inceleyebilir, konkordato talep eden firmaların davalarının bulunduğu mahkeme isimleri ve dosya esas numaraları ile dosyalardan görev...

devamı

Alkollü İçkilerin Sunumuna ve Satışına İlişkin Hukuki Değişiklikler

Alkollü içkilerin açık veya perakende satımını yapan yerler ile örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunmalıdır. Ancak; bu maddenin yayımından önce (11 Haziran 2013 tarihinden önce) iş yeri açma ve satış ruhsatı almış işletmeler için bu madde uygulanmaz. ...

devamı

Yeni Borçlar Kanununa Göre Kira Hukuku İle İlgili Yenilikler

6101 sayılı yürürlük kanunu ile 6570 Sayılı Kanun 01 Temmuz 2012 itibariyle yürürlükten kalkmıştır. Bundan böyle tüm kira ilişkilerine 6098 sayılı Borçlar Kanunu uygulanacaktır. Yeni dönemle birlikte kira ilişkilerinde bazı noktalar değişmiş, bazı noktalarda ise yepyeni uygulamalar vardır. Bu çalışmamızda, uygulayıcılar için dikkat edilmesi gerekl...

devamı

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Hesabı, belli zorunlu sigortaların (Örn: Zorunlu Trafik Sigortası) teminatlarına ilişkin olarak, sigortalının belirlenemediği, kazanın olduğu tarihte geçerli bir sigortanın bulunmadığı ya da çalınmış veya gasp edilmiş araçların dâhil olduğu kazalarda, zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaması ve bedeni zararların gideril...

devamı

Trafik Kaza Tutanağı Nedir ?

Karışan araçlarda sadece maddi hasar oluştuğunda, araç sahiplerinin anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. Sadece maddi hasarın meydana geldiği kazalarda taraflar kendi aralarında anlaşamazlarsa, kaza tutanağını polis veya jandarma da tutabilir. Eğer ki kazada maddi hasarın yanı sıra ölüm, ...

devamı

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. Hukuki uyuşmazlığı gidermeye yardımcı olacak Kaza tespit tutanağındaki yukarıda verilen bilgiler, olayın oluş şekli, tarafların kusurları vs...

devamı

Yabancılar İçin Türkiye'de Evlilik Rehberi

Bu yazımız, Türkiye'de yabancıların evlenmeleri hakkında kısa ve önemli bilgiler içermektedir. Yabancılar için bir rehber niteliğinde olan bu bilgiler, yabancıların Türk kamu makamlarının evlilik ve nikah prosedürleri hakkında bilgiler içermektedir. ...

devamı

Konkordato'da Yeni Sistem

Konkordato'ya ilişkin yasal düzenlemeler yenilenerek, iflas ertelemede yaşanan sorunlar bu şekilde giderilmeye çalışıldı. Uygulamada konkordato kurumunun pek de kullanılmayan bir yol olduğu ve iflas erteleme kurumunun da giderek daha fazla kötü niyetli kullanılmaya başlandığı göz önüne alındığında düzenlemenin uygulamaya farklı bir boyut kataca...

devamı

Online İtibar ve Hukuki Koruma

İtibar kavramı pek çok unsuru bir arada bulundurur. İnsanların yanı sıra şirketlerin, derneklerin veya vakıfların da bir itibarı vardır. İtibarın zedelenmesi kimi zaman manevi, kimin zaman da maddi kayıplar yaşatır. İnternetin hayatımıza kattığı kolaylıkların yanında,itibar konusunda olduğu gibi,engellemesi ve kontrolü zor bazı olumsuz tara...

devamı

Elektronik Ticaret Hukuku ( e-ticaret )

E-Ticaret Hukuku Ticaret hayatı, gelişen ve değişen dünyayla birlikte büyük bir değişime uğradı. Hayatımızın vazgeçilmezi olan bilgisayar ve mobil araçlar, artık satınalma ihtiyaçlarımıza da aracılık etmeye başladı. Hatta öyle ki, bu alana yapılan yatırımlar pek çok sanayi kuruluşunu dahi geride bırakmaya başladı. Bu açıdan e-ticaretin yeni ve ...

devamı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Hakkında Paylaşımlar ...

devamı

İş Sözleşmeleri

Türk Hukukunda idari yargı ile adli yargı çalışma alanları farklıdır.İdare mahkemleri ve onların üst mahkemesi olarak Danıştay,genel olarak devlet-şahıs devlet-devlet uyuşmazlıklarına dair konuları inceler.Adli mahkemeler ve onların üst mahkemesi olarak Yargıtay ise şahıslar arasındaki uyuşmazlıkları konu edinmiştir....

devamı

Emlak Komisyoncuları ve İşyeri Ruhsatı

Emlak Komisyonluğu'na ilişkin Yargıtay ve Danıştayın farklı kararları bulunmaktadır. Esas olarak bu konuda uyuşmazlık iki ayrı noktada ortaya çıkmıştır. 1-Emlak Komisyonculuğu Yapacak kişinin Belediye'den alacağı ''İşyeri Açma ve Çalıştırma'' ruhsatı, 2-Emlak Komisyonculuğu Yapacak kişinin bu işi yapacağı yerin bir ...

devamı

Tıbbi Vasiyet

Tıbbi vasiyet aslında, ötenazi de dahil, tıp hukukunda en önemli tartışma başlığı olan ‘’tıbbi müdahalede hastanın rızası’’ konusunun bir alt başlığıdır. Kişinin bu konuda doğru ve yeterli bilgilendirilmesi, tıptaki yeni gelişmelerin vasiyete etkisi, tıbbi vasiyete hastanın veya hastalığın hangi anında ve hangi konularda başvurulması gerektiği, tı...

devamı

Anonim ve Limited Şirket Karşılaştırması

• Limited Şirketlerde ortak sayısı 50’yi aşamazken, Anonim Şirketlerde böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. • Limited şirket, 10.000-TL esas sermaye ile kurulabilirken, Anonim Şirketler en az 50.000-TL esas sermaye ( veya 100.000-TL kayıtlı sermaye) ile kurulabilir. • Limited Şirketlerde kayıtlı sermaye sistemi yoktur. Anonim Şirketlerde ...

devamı

Anonim Şirketlerde Denetim

DENETİM TEMEL İLKELERİ 1.Dışardan denetim ilkesi 2.Bağımsızlık ilkesi 3.Profosyönellik ilkesi 4.Bütünsellik ilkesi 5.Doğrudanlık ilkesi 6.Süreklilik ilkesi 7.Başka görev alma yasağı 8.Sır saklama ve rotasyon ilkesi...

devamı

Anonim Ortaklıklara Hakim Olan İlkeler

Anonim Ortaklıklara Hakim olan İlkeler 1.Çoğunluk İlkesi (‘Toplantıda Mevcut Oyların Çoğunluğuyla Karar Alma’…) 2.Sermayeye Katılma Oranına Göre Haklardan Yararlanma İlkesi (oy hakkı, kâr payı, tasfiye payı…) 3.Malvarlığının Korunması(sermayenin korunması, peşin ödemeler, tamamlatılması, yedek akçeler, ...

devamı

Sitemiz üzerinden size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi ziyaret ettiğiniz sürece Çerez ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimizi kabul etmektesiniz. Kapat X